Ett nytt år med Francois Hollande

Ett nytt år med Francois Hollande 150 150 Tomas Lindbom

God fortsättning på 2014. Det säger och hoppas också den franska presidenten Francois Hollande och hans regering. En ny budget godkändes i nationalförsamlingen redan i december. Då kom också initiativet från premiärministern om en total skattereform. Nu gäller lägre skatter och lättnader för företagen. Socialisterna har definitivt släppt sitt socialistiska arv och blir ett alltmer renodlat socialliberalt parti.

Le Monde har rubriken Hollande, försvarare av utbudssocialism på sin första sida på årets första utgåva av tidningen. I sitt nyårstal till nationen föreslog han en så kallad ansvarspakt med företagen. Mindre bördor i form av arbetsgivaravgifter och lägre skatt på produktionen. I gengäld förväntar sig presidenten att företagen å sin sida anställer fler och går med på nya sociala kontrakt med arbetstagarorganisationerna. Hollande hoppas på längre perioder av strejkfria perioder inom stat och näringsliv.

Hollande har fått relativt välvilliga reaktioner från Medef som är en av de största arbetsgivarorganisationerna och till och med från den politiska högern. Det senare är sannerligen inte vanligt förekommande. Hollande har också kritiserat slösaktigheten med hur de sociala försäkringarna utnyttjas av medborgarna. Sedan många år har till exempel läkarna skrivit ut oändliga mängder medicin som är kostnadsfria för patienterna men kostar staten stora summor. Men Hollande låter med denna kommentar som en högerpolitiker som anklagar människor för att leva på bidrag istället för att arbeta. Vänsterflygeln inom hans parti kommer säkert att reagera surt och ännu surare kommentarer lär komma från Front de gauches ledare Jean Luc Mélanchon.

Ansvarspakten med arbetsgivarna lider av en uppenbar svaghet. Kommer arbetsgivarna att anställa fler bara därför att de får lägre omkostnader i form av skatter och avgifter? Inget företag känner sig bundet av en pakt om verksamheten går trögt. Ibland verkar det som om politikerna i Frankrike tror att arbetslivet bygger på samma principer som det politiska livet. Staten kan höja skatten för att bekosta en vällovlig reform. Men inte kan ett företag anställa fler personer utan lönsam verksamhet. Det konstaterar också Jean-Claude Mailly, generalsekreterare för den fackliga organisationen FO, helt torrt i en kommentar till President Hollandes nya ansvarspakt.

Jean-Marc Ayrault fortsätter sin strävan att få fram en ny skattereform. Han påbörjade detta arbete någon månad före årsskiftet genom att utan förvarning bjuda in arbetsmarknadens olika parter och de politiska partierna till skilda rundabordssamtal. Nu fortsätter arbetet i finansdepartementet och i hans egen stab. Förhoppningarna är inte så stora på en genomgripande reform men sannolikt kommer resultatet av skattereformen att leda till en lite mer enhetlig och begriplig struktur på skatterna. I dag är skattesystemet som ett lapptäcke. Ingen vanlig medborgare har koll på hur allt hänger ihop. Det borde kunna bli bättre på den punkten.

Hollande och hans premiärminister strävar nu vidare mot den politiska mitten med sina reformer. De skakar av sig de sista delarna av den klassiska franska socialismen med ett högt skattetryck, ett av Europas högsta, och en stark tro på statlig reglering av näringslivet. Nu blir Frankrike som de flesta andra västeuropeiska länder. En liberal ekonomi med socialt ansvarstagande. Så länge som socialisterna behåller sin majoritetsställning och regeringsmakten kommer sannolikt anpassningen till Tyskland och de skandinaviska länderna fortsätta. I en framtida oppositionsställning lär tonen vara mer traditionellt vänster. För en sak är klar: En stor andel av partimedlemmarna ser skeptiskt på regeringens hållning och de fackliga organisationerna morrar. För Hollande är detta besvärande men hoten från de globala finansaktörerna och från Bryssel och Berlin väger tyngre. Francois Hollande är Frankrikes första socialistiska ledare med ett socialliberalt ansikte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.