Arbetslösheten fortfarande hög

Arbetslösheten fortfarande hög 150 150 Tomas Lindbom

Nu har novembersiffrorna för arbetslösheten i Frankrike kommit. Arbetslösheten har åter ökat, nu med 17 500 personer den senaste månaden och därmed utraderas nästan helt minskningen på cirka 20 000 personer under oktober.Frankrike har en total arbetslöshet på 10.5 procent och en ungdomsarbetslöshet (under 25 år) på knappt 25 procent. Ungdomsarbetslösheten har minskat något under de senaste månaderna.

Det går som bekant att bevisa allt med statistik. Högeroppositionen menar att den lilla minskning som vissa månader kan uppvisas beror på statliga stödåtgärder och att antalet anställda som inte är bundna till kortare perioder eller projektanställningar är fler och tillfälligt putsat siffrorna.Regeringen kan peka på att ungdomsarbetslösheten minskat något och att arbetslösheten åtminstone inte ökar längre.

Det stora problemet, menar alla eknomer, är att tillväxten är noll. Och förutsägelserna för 2014 ser dystra ut. Även om tillväxten blir 1 procent räcker inte det för att minska arbetslösheten. Det behövs en tillväxt på flera procent för att så ska ske.

Vad gör då regeringen? Den har att ta hänsyn till en för stor statsskuld som måste hållas i schack med skattehöjningar och åtstramningar i de offentliga finanserna. Men det är omöjligt att strama åt så mycket och höja skatterna så mycket att det går att minska statsskulden. Ingen tror heller längre att den kommer att minska.

Regeringen försöker också stimulera tillväxten genom lättnader för företagen. Men det finns en gräns för vad som är acceptabelt för de anställdas trygghet och för vad de fackliga organisationerna kan acceptera.

Tillväxten måste komma utifrån och ge en skjuts åt fransk ekonomi. Vidare måste samarbetsklimatet bli bättre i landet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De politiska partierna måste göra fler överenskommelser  mellan varandra över blockgränserna för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för arbetslivets parter. Sådana lösningar är delvis orealistiska i dag. Det råder en konfrontationskultur i Frankrike som det är svårt att förändra. Kanske kommer verkligheten på sikt att leda till ett nytänkande. Francois Hollande har under sina snart tjugo månader vid makten lyckats få arbetsmarknadens parter att ingå en och annan avgörande överenskommelse som skapat ett ökat lugn ute på arbetsplatserna.

Francois Hollande vet att han måste vända kurvan för arbetslösa i god tid före 2017 års val. Många trodde för ett halvår sedan att han inte hade ens den tiden på sig. Opinonssiffrorna dalade betänkligt och det blåste stormbyar i det politiska Frankrike. Nu är det lugnare. Folk har vant sig vid att ha en impopulär president. Regeringen sitter trots allt rätt säker när 2013 går över i 2014. Kanske rider Hollande ut stormen och kanske kan han nästa eller nästnästa år få den draghjälp av en internationell konjunkturuppgång som han behöver.

Det ser illa ut med ekonomin i Frankrike men det hade kunnat se värre ut för den politiska majoriteten i landet. Hollande lär inte fira med champagne på tisdag kväll. Men han kan ta sig ett glas och säga till sin omgivning att vi åtminstone hållit stången mot det fullständiga kaoset som många anade skulle komma under det år som gått. Gott nytt år!

Leave a Reply

Your email address will not be published.