Senaten åter med högermajoritet

Senaten åter med högermajoritet 150 150 Tomas Lindbom

Helt följdriktigt ledde valet till senaten på söndagen till ännu en seger för högern. Halva antalet platser stod på spel detta år vid de indirekta valen till det franska överhuset. Högern får efter valet en övervikt på cirka femton platser, enligt preliminära beräkningar, och återtar därmed majoriteten i senaten. Dessutom har Nationella fronten för första gången i historien fått platser i senaten, närmare bestämt två.

Det franska parlamentet består av två kamrar, nationalförsamlingen och senaten. Nationalförsamlingen, som väljs i direkta val vart femte år, har en dominerande ställning över senaten som alltså väljs indirekt genom elektorer utsedda efter de lokala valen. Senaten kan inte stoppa lagförslag, bara modifiera och försena processen. Den har som alla överhus i demokratierna rollen av att balansera omedelbara uttryck för folkviljan. Senatens ledamöter är också ofta äldre och det råder en mer konservativ atmosfär där än i nationalförsamlingen.

Soignerade herrar och damer utbyter åsikter när mötena i nationalförsamlingen mer präglas av elaka inlägg, personliga påhopp och hånfulla skratt.Här tillåter sig ledamöter att lufta värderingar som skulle vara direkt pinsamma i nationalförsamlingen. Som Gérard Longuet, tidigare försvarsminister men också gruppledare för högerpartiet UMP i senaten. Han ville i ett anförande visa att han alls inte var emot kvinnor – apropå kritik för en alltför stor manlig dominans i senaten  och i senatens utskott. ”Jag vill säga att jag är gift – med en kvinna – vilket inte är så konstigt. Jag har bara döttrar. Och dessutom är vår hund en tik.”

Senaten har under femte republiken från 1958 bara haft vänstermajoritet en gång, nämligen under dessa tre år från 2011 till 2014. Nu är ordningen återställd, kan man säga. Orsaken är den kraftiga högervind som blåste i kommunalvalen i mars i år.

Dagens senatsval får ingen direkt påverkan på regeringspolitiken. Det blir lite segare att processa lagförslag men det var inte heller lätt när senaten hade vänstermajoritet. Samtidigt mår inte regeringen bra av att ständigt förlora i val. Nu har alla val sedan 2012 gått till högern. Två nya regionala val under 2015 kommer säkert att sluta lika illa för vänstern. Trösten ligger i att Sarkozy också förlorade alla mellanliggande val mellan 2007 och 2012.Dock – han förlorade också presidentvalet 2012!

1 comment
  • Tyrgils Saxlund

    Även Sverige skulle må bra av en senat. Inte minst i nu rådande parlamentariska situation. För att ta det lite lugnt och inte förivra sig. Slippa en del omogna manifestationer.
    Att Högern återtar sin majoritet i senaten är i och för sig intressant av flera skäl: i ett långsiktigt perspektiv brukar högern vara starkare än vänstern. Det ligger i sakens natur. Nittonhundratalets största statsmän var höger – De Gaulle, Pompidou, Churchill,Thatcher, Reagan, Adenauer, Kohl – listan kan göras lång. I norden har vi exempel som Mannerheim och Paasikivi.
    Och en tanke till kring detta: Vänstern anser sig ha monopol på kultur: vad jag då aldrig fått ett bra svar på är varför då nittonhundratalets största poeter vad gäller de allra största ofta var utpräglat höger: Yeats, Eliot, Pound, Stevens, Frost, Claudel.
    Vad gäller fransk höger finns det en i Sverige helt okänd okänd grupp högerförfattare av hög kvalitet, även en del stora namn Mauriac, Giono, Montherlant och i ännu högre grad Bernanos kan räknas till högern. Men det finns flera hos oss okända. För den med öppna ögon finns mycket att utforska under ytan av konformism.

Leave a Reply

Your email address will not be published.