Dramat kring ett dammbygge

Dramat kring ett dammbygge 150 150 Tomas Lindbom

Stor uppmärksamhet i politik och media riktas i dessa dagar mot ett dammbygge i departementet Tarne vid en biflod till floden Tarne i sydvästra Frankrike. Dammbygget har ifrågasatts av många bedömare. En oberoende undersökningskommitté som regeringen tillsatt och som nyligen presenterade sina slutsatser visar att dammbygget som ska förse jordbruket med vatten är överdimensionerat.  Spänningen har under senare tid ökat i området. Stora grupper miljöaktivister från hela Frankrike har samlats och demonstrerat. Staten har svarat med att skicka alltfler poliser.

Vissa mer extrema grupper och polisen har drabbat samman och i helgen dödades en ung man, en 21-årig student, under oklara omständigheter. Enligt uppgifter har polisen kastat in granater bland demonstranterna som svar på attacker med molotovcocktails. Enligt uppgift skulle den unge studentens död haft ett samband med denna polisattack. Självfallet har detta upprört många och tvingat regeringen på defensiven. Vänsterpartiets ledare har krävt inrikesministerns avgång och den ledande miljöpartisten Cécile Duflot som till för några månader sedan satt i regeringen attackerar nu densamma och lägger ansvaret på den.

Det är inte ovanligt att den här typen av miljörelaterade konflikter eskalerar till våld. Det finns en liten men aktiv miljörörelse i Frankrike. Den agerar med demonstrationer och blockader. Inom denna rörelse eller som en svans till den förekommer grupper som är direkt våldsinriktade. Den franska poliskåren är heller inte känd för att lägga fingrarna emellan.

President Hollande reagerade sent på denna händelse. Inrikesministern dröjde också innan han tog till orda. Från regeringens sida beklagar man dödsfallet men riktar främst kritiken mot demonstranterna som utövat vad som kallas för oproportionerligt stort våld mot ordningsmakten.

Den här typen av miljökonflikter lär knappast påverka opinionen i stort. Frankrike är ett land där de flesta människor inte engagerar sig särskilt mycket i miljöfrågor. Storstädernas socialistväljare kan dock påverkas. De gröna och vänsterpartiets väljare är redan kritiska till den nuvarande regeringen. Högeroppositionen stöder i princip regeringen. UMP kan inte utnyttja denna konflikt för egen vinning. Det skulle skada dess egen image hos sina borgerliga sympatisörer.

Däremot kommer regeringen säkert att försöka minska omfattningen av dammbygget men det är svårt av flera skäl. Dels har bygget redan påbörjats och många privata företag är redan kontrakterade. Dels vill de lokala företrädarna genomföra projektet.

Regeringen behöver ändå visa att den lyssnar på miljöopinionen. Det är alla regeringars bekymmer att de inte kan få bukt med olika intressegruppers direktaktioner. Det är inte unikt för Francois Hollande. Sarkozy hade samma problem liksom tidigare presidenter. I revolutionens land finns det från centralmaktens sida en berättigad oro att utan koncessioner från Paris ökar bara motståndet och till slut blir situationen helt ohanterlig. Så kan det bli även denna gång om inte regeringen nu gör vissa anpassningar till miljöopinionens krav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.