Monthly Archives :

augusti 2015

De gröna i Frankrike i upplösning
De gröna i Frankrike i upplösning 150 150 Tomas Lindbom

Miljörörelsen och framför allt den gröna politiska rörelsen har haft svårt att hävda sig i fransk politik. Det är helt uppenbart detta år när EELV (Europe Ecologie les Verts) verkar gå mot sin upplösning.

Frankrike är ett land som envetet håller fast vid den industriella traditionen. Ett land som har svårt att exportera sina varor, som hotas av utländsk konkurrens men ändå inte vill släppa taget om sina varuproducerande företag. Visst händer det mycket inom kunskapsbranscherna i  Frankrike och regeringen satsar nu på moderna start up-företag men det är svårt att riktigt få en allmän folklig uppslutning bakom begrepp som ekologisk hållbarhet och klimatvänlig politik.

Det kan förstås sägas att det inte behöver vara negativt när ett land saknar en stark grön politisk rörelse. De gröna frågorna kan ju finnas med i de andra partiernas agenda. Men det är inte riktigt sant i det här fallet. Nicolas Sarkozy startade sin mandatperiod som president med ett engagerat program för miljön men tappade stinget efter några år. Francois Hollande talar också väl om miljön men är i grunden en industrisocialist. Ingen tror heller att Nationella fronten lägger särskilt mycket energi på att ta fram bra miljöförslag.

Det gröna partiet borde kunna fånga upp den opinion som ju ändå finns bland fransmän, en opinion som engagerar sig för en bättre miljö. Istället har det gröna partiet hamnat i en vänsterposition som ställer den sida vid sida med Parti de Gauche, det vill säga Frankrikes motsvarighet till Vänsterpartiet. De gröna har nu förklarat att samarbetet med Vänsterpartiet och andra rörelser på den yttersta vänsterkanten är mer angeläget än att samarbeta med regeringen. Säkert sker det till stor del av taktiska skäl – de gröna vill inte beblanda sig med ett socialistparti (PS) som gått kräftgång i väljaropinionen de senaste åren – men det speglar också de grönas uppfattningar i många frågor.

De gröna lyckades i Europavalet 2009. Då blev partiet ungefär lika stor som PS med 16 procent av avgivna röster. Sedan dess har partiet sällan kommit över ett par procent i valen. Eva Joly gjorde en katastrofalt dålig insats som kandidat till presidentvalet 2012. I takt med att siffrorna i val och opinionsmätningar sjunker och ligger kvar på en låg nivå börjar motsättningarna mellan olika schatteringar inom partiet att öka. De senaste dagarna har två tunga personer förklarat att de tänker lämna partiet. En av dem, Jean-Vincent Placé, är ledare för partiet i senaten och den som tillsammans med Cécile Duflot dominerat partiet de senare åren. De var ett radarpar tills Duflot bestämde sig för att lämna regeringen när Manuel Valls blev premiärminister i mars 2014. Placé företräder idag en linje som skulle göra ett grönt parti till ett samarbetsparti till PS.

Det är uppenbart att Placé med stöd av några andra ledande gröna politiker vill starta ett nytt parti och det är inte osannolikt att nuvarande Europe Ecologie les Verts går i graven. Vad som händer med de gröna politiker som nu försöker i olika konstellationer samarbeta med varandra och med vänstergrupper utanför PS återstår att se. Placés linje har förmodligen bättre chanser att lyckas. De senaste årens ökenvandring vänsterut verkar inte ha tillfört partiet många röster och inte heller gjort att miljöfrågorna kommit på agendan.

Ett stort klimatmöte väntar i Paris i december. Som det nu är spelar de gröna ingen roll i det förberedelsearbetet. Miljöminister i regeringen är den förre presidentkandidaten (2007), Ségolène Royal som också är före detta sambo med nuvarande presidenten. Francois och Ségolène verkar ha hittat varandra igen på jobbet. De första åren efter skilsmässan var spända men nu fungerar samarbetet. Det kan bli en intressant föreställning att se dem båda representera Frankrike under klimatmötet. De gröna lär få svårare att visa sig på arenan de dagarna. Om nu inte Placé hinner organisera ett nytt slagkraftigt parti innan delegaterna anländer till den franska huvudstaden om drygt tre månader.

Franska vänsterpolitiker kramar Varoufakis
Franska vänsterpolitiker kramar Varoufakis 150 150 Tomas Lindbom

I helgen besökte Greklands förre finansminister Yanis Varoufakis Frankrike för möten med två ledare för den vänster som opponerar mot den socialistiska regeringens ekonomiska politik. Varoufakis träffade ledaren för Front de gauche (=Vänsterpartiet) och ekonomiministern i Manuel Valls första regering, Arnaud Montebourg. Varoufakis har blivit en attraktiv man för denna vänster och frågan som ställs i Frankrike är nu om det skapas en radikal vänster som på allvar vill utmana Francois Hollande inför 2017 års presidentval. Svaret är troligen nej.

Enkelt uttryckt är den franska vänster om vänstern starkt avståndstagande från den tyska ekonomiska linjen inom EU. Den högst rimliga kritiken som kan riktas mot främst Wolfgang Schäubles hårda linje gentemot Grekland har här utvecklats till en närmast hatisk inställning till Tyskland, till Bryssel, till IMF och den europeiska centralbanken. Jean-Luc Mélanchon skrev i vintras en bok som närmast kan betraktas som en hatbok mot Tyskland. Däremot inte ett ord om det ansvar som också åvilar den nuvarande grekiska regeringen. Både Mélanchon och Montebourg ägnar all tid åt kritik av tysk politik men förklarar inte hur den grekiska regeringen ska göra för att ta itu med de gigantiska problem som finns i den egna statliga administrationen, kring skatteuppbörd och många andra svåra frågor. De hyllar den nuvarande grekiska regeringens politik och försöker visa – utan att lyckas – att den borde vara ett föredöme också för den franska regeringen.

Det finns dock ett utrymme i vänsterns väljarkår för en ganska oansvarig fraspolitik mot kapitalet och mot de krafter som utpekas som fiender till de svagare grupperna i ett samhälle. Mélenchon valde för några år sedan att lämna Socialistpartiet  (PS) och skapade sitt Front de Gauche. Han har försökt samarbeta med det numera mycket svaga kommunistpartiet (PCF) men kom i konflikt med dess ledare. Nu försöker han skapa en ny plattform med stöd av bland andra Varoufakis. Arnaud Montebourg är fortfarande medlem i PS men har sedan han sparkades ur regeringen förra sommaren gått kräftgång i popularitet. Han arbetar som konsult och har svårt att behålla sina sympatisörer. Han var den tredje starkaste kandidaten i PS primärval 2011 inför presidentvalet. Bara Francois Hollande och Martine Aubry fick högre siffror i detta primärval. I dag verkar hans ställning i partiet  ytterst bräcklig. Han ses förstås av socialisterna i regeringen som en opålitlig person men har lyckas inte heller fånga upp det missnöje med Hollande  som trots allt finns bland många partimedlemmar runt om i landet.

Det finns en starkare grupp av vänsterorienterade kritiker av den franska regeringens politik och det är de så kallade frondörerna. De är mer organiserade, har ett bredare perspektiv på politiken och även konkreta förslag till åtgärder, inte minst inom inrikespolitiken. De är heller inte lockade av att samarbeta med Montebourg.

Mélenchons och Montebourgs möten med Varoufakis i helgen drog till sig mycket mediauppmärksamhet. Dessvärre för dessa både franska socialistiska politiker visade mötena att deras position numera är svag och att det blir svårt för dem i alla fall att bygga plattformar för reellt politiskt inflytande när vi närmar oss kommande val.

Jean-Marie Le Pen i blodig strid med sin dotter
Jean-Marie Le Pen i blodig strid med sin dotter 150 150 Tomas Lindbom

Jean-Marie Le Pen fortsätter att servera åsikter som å det grövsta provocerar de flesta människors syn på humanitet. Ett av hans ständiga mål för sina attacker är det judiska folket. Han följer här en lång tradition som vi kan söka tillbaka till Dreyfusaffären  kring förra sekelskiftet och inställningen till nazismens utrotning av judar under andra världskriget. Hans dotter Marine, stödd av sin närmaste medarbetare Florian Philippot, ville i våras markera att FN inte längre är ett antisemitiskt parti och beslöt att utesluta sin pappa från partiet och därmed upphäva beslutet från 2011 års kongress att ge honom posten som hedersordförande på livstid.

Kanske förstod inte dottern vad hon gav sig in på när hon tog detta drastiska steg. Kanske förstod hon vilka risker hon tog men blev övertalad av Philippot. Nu kan Marine Le Pen  överskåda konsekvenserna av beslutet. Jean-Marie Le Pen är som ett sårat rovdjur. Han strider för sitt liv och sin heder och är beredd på vilka uppoffringar som helst för egen del och är också beredd att skada partiet för att fullt ut hämnas på sin dotter. Han är 87 år men vid full vigör. Rasande, elak och verbal som aldrig förr.

Han har gått till civil domstol som underkänt det första beslutet av FN:s styrelse att utesluta honom. Han har nu blivit utesluten ur partiet vid tre sammanträden med FN:s styrelse men är beredd att åter gå till domstol för att  få uteslutningen upphävd. Samtidigt deklarerar han i media att han tänker göra allt för att omintetgöra partiets möjligheter att göra ett bra regionalval i december och hindra sin dotter från att göra ett framgångsrikt presidentval 2017. Självfallet talar de inte med varandra utom genom ombud men så är det också med hans relation till en till av hans  tre döttrar.

Skulle denna blodiga kamp mellan far och dotter Le Pen knäcka partiet och skulle det då kunna leda till att Frankrike slipper utsättas för risken att få en nationell president som tillhör den extrema högern? Knappast. Undersökningar visar att FN:s väljare, åtminstone än så länge, inte på något negativt sätt tagit intryck av striden. Andelen som tänker sig att rösta med FN är lika hög som tidigare. Inget franskt parti kan liknas vid mysiga tebjudningar. Den strid som nu pågår mellan Jean-Marie och dotter Marine förekommer i samma utsträckning hos Republikanerna (fd UMP) och hos Socialisterna.

Det råder ingen tvekan om att Jean-Marie förr eller senare kommer att dra det kortaste strået. Han har inte längre makten över partiapparaten. Den överväldigande majoriteten av de partiaktiva stöder dottern. Partiet är också helt toppstyrt. Precis som fadern bestämde allt före 2011 är det nu dottern som bestämmer allt.

Det finns ändå en viss anledning till oro för den nya ledningen kring Marine Le Pen med anledning av Jean-Maries uppträdande och juridiska processer. Fokus på valrörelsen kan minska. De aktiva som liksom Jean-Marie uteslutits ur partiet det senaste året av samma eller liknande skäl kan störa propagandan genom att tala illa om partiet i medierna. Det har redan förekommit och det visar sig att en del av dessa personer har varit inflytelserika i regionala politiska sammanhang och långt ifrån alla är pensionerade stofiler av Jean-Marie Le Pens typ.