Jean-Marie Le Pen i blodig strid med sin dotter

Jean-Marie Le Pen i blodig strid med sin dotter 150 150 Tomas Lindbom

Jean-Marie Le Pen fortsätter att servera åsikter som å det grövsta provocerar de flesta människors syn på humanitet. Ett av hans ständiga mål för sina attacker är det judiska folket. Han följer här en lång tradition som vi kan söka tillbaka till Dreyfusaffären  kring förra sekelskiftet och inställningen till nazismens utrotning av judar under andra världskriget. Hans dotter Marine, stödd av sin närmaste medarbetare Florian Philippot, ville i våras markera att FN inte längre är ett antisemitiskt parti och beslöt att utesluta sin pappa från partiet och därmed upphäva beslutet från 2011 års kongress att ge honom posten som hedersordförande på livstid.

Kanske förstod inte dottern vad hon gav sig in på när hon tog detta drastiska steg. Kanske förstod hon vilka risker hon tog men blev övertalad av Philippot. Nu kan Marine Le Pen  överskåda konsekvenserna av beslutet. Jean-Marie Le Pen är som ett sårat rovdjur. Han strider för sitt liv och sin heder och är beredd på vilka uppoffringar som helst för egen del och är också beredd att skada partiet för att fullt ut hämnas på sin dotter. Han är 87 år men vid full vigör. Rasande, elak och verbal som aldrig förr.

Han har gått till civil domstol som underkänt det första beslutet av FN:s styrelse att utesluta honom. Han har nu blivit utesluten ur partiet vid tre sammanträden med FN:s styrelse men är beredd att åter gå till domstol för att  få uteslutningen upphävd. Samtidigt deklarerar han i media att han tänker göra allt för att omintetgöra partiets möjligheter att göra ett bra regionalval i december och hindra sin dotter från att göra ett framgångsrikt presidentval 2017. Självfallet talar de inte med varandra utom genom ombud men så är det också med hans relation till en till av hans  tre döttrar.

Skulle denna blodiga kamp mellan far och dotter Le Pen knäcka partiet och skulle det då kunna leda till att Frankrike slipper utsättas för risken att få en nationell president som tillhör den extrema högern? Knappast. Undersökningar visar att FN:s väljare, åtminstone än så länge, inte på något negativt sätt tagit intryck av striden. Andelen som tänker sig att rösta med FN är lika hög som tidigare. Inget franskt parti kan liknas vid mysiga tebjudningar. Den strid som nu pågår mellan Jean-Marie och dotter Marine förekommer i samma utsträckning hos Republikanerna (fd UMP) och hos Socialisterna.

Det råder ingen tvekan om att Jean-Marie förr eller senare kommer att dra det kortaste strået. Han har inte längre makten över partiapparaten. Den överväldigande majoriteten av de partiaktiva stöder dottern. Partiet är också helt toppstyrt. Precis som fadern bestämde allt före 2011 är det nu dottern som bestämmer allt.

Det finns ändå en viss anledning till oro för den nya ledningen kring Marine Le Pen med anledning av Jean-Maries uppträdande och juridiska processer. Fokus på valrörelsen kan minska. De aktiva som liksom Jean-Marie uteslutits ur partiet det senaste året av samma eller liknande skäl kan störa propagandan genom att tala illa om partiet i medierna. Det har redan förekommit och det visar sig att en del av dessa personer har varit inflytelserika i regionala politiska sammanhang och långt ifrån alla är pensionerade stofiler av Jean-Marie Le Pens typ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.