Vänstern mer splittrad än på länge

Vänstern mer splittrad än på länge 150 150 Tomas Lindbom

I slutet av förra veckan såg ett nytt parti dagens ljus i Frankrike. Inte ett till, utbrister säkert en del fransmän med hjärtat till vänster. UDE, L´Union des Democrates et Ecologistes, leds av senatorn Jean-Vincent Placé och han tar med sig en ytterligare senator och tre ledamöter i nationalförsamlingen från EELV, Europe Ecologie les Verts, som varit det gröna partiet i Frankrike sedan några år. UDE vill samarbeta med den socialistiska regeringen och hoppas säkert på ministerposter. Majoriteten av de gröna stannar kvar i EELV och vill inte ingå i någon regering som leds av så utpräglat  socialliberala politiker som premiärminister Manuel Valls och finansminister Emmanuel Macron.

Samtidigt som det nya gröna partiet etablerade sig och visade upp sig för media genomförde Socialistpartiet en så kallad omröstning bland sina medlemmar och sympatisörer om inställningen till en gemensam vänster inför kommande val, närmast de regionala valen i december. Valproceduren kan verkligen ifrågasättas. Ingen valkampanj och flera länsavdelningar inom Socialistpartiet vägrade att ens organisera omröstningen. Det var enkelt – för enkelt – att rösta. Vem som helst kunde rösta hur många gånger som helst. Några hundratusen röster noterades och 89 procent ansåg att det var bra att vänstern höll ihop inför kommande val. En journalist har räknat ut att 1,8 procent av Hollandes väljarkår i presidentvalet 2012 avgav röst(er) vid denna omröstning.

Socialistpartiet har uppenbarligen använt denna omröstning för att få fram en känsla hos vänstern om att den är enad. Så är inte fallet. Exemplet med splittringen inom det gröna partiet är inte det minsta unik. Sedan 2012 har vänstern som gemensam rörelse totalt splittrats. Vänstern kan heller inte räkna med mer än en tredjedel av rösterna i regionalvalen. Frankrike har idag tre block, Nationella fronten, högern ohc vänstern. Och vänstern är som sagt splittrad i kommunister, trotskister, vänsterpartister, två gröna partier, socialistpartiet och de så kallade vänsterradikala (les radicaux de gauche) som är ett mer socialliberalt parti som stöder Socialistpartiet. Socialistpartiet med den lilla gröna utbrytningen UDE och med Les Radicaux de gauche kan rimligen inte räkna med mer än 20 procent i genomsnitt i val som det ser ut i dag. Politiska bedömare  tror att vänstern kan ta hem segern i två eller möjligen tre av de tretton regionerna. De andra går till högern eller Nationella fronten.

Socialistpartiet med en regering som driver en socialliberal politik kan inte frigöra sig från det  gamla paradigmet att styra med ett vänsterblock. Det kan inte tänka sig att bygga en allians med mitten. Traditionens makt är stor och i Frankrike tänker människor i vänster-höger och att det finns en barriär däremellan som ingen kan överträda. Det är därför mycket bekymmersamt för den vänster som ändå vill ta ansvar i landet och regera det. Med nuvarande blockering mot mitten kommer det att bli närmast omöjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.