Terrorister kan förlora franskt medborgarskap

Terrorister kan förlora franskt medborgarskap 150 150 Tomas Lindbom

En het politisk fråga har dykt upp i slutet av 2015. President Francois Hollande och hans premiärminister har, i öppen konflikt med sin justitieminister Christiane Taubira, beslutat att driva igenom en lag som förvägrar en fransk medborgare att fortsatt behålla sitt franska medborgarskap om denna person också har ett annat medborgarskap och definieras som en fiende till Frankrike.

Attentaten den 13 november har drivit regeringen in på en hårdare linje gentemot terrorism. Undantagstillstånd råder i landet och en lag som enklare möjliggör för en regering att förlänga detta undantagstillstånd håller på att utarbetas. Nu kommer också förslag om att inskränka rätten till franskt medborgarskap. Det finns redan sådan inskränkningar för dem som har dubbel nationalitet. Nu ska den utsträckas så att den tydligt riktas mot personer som är terrorister och även för dem som har ett franskt medborgarskap som är längre än tio år. Ja, även den som är född i Frankrike med franskt medborgarskap vid sidan om annat lands medborgarskap ska kunna fråntas sin franska nationalitet.

Rätten till franskt medborgarskap för den som är född i landet har varit en viktig princip i synen på tillhörighet till Frankrike. Den som fötts på fransk mark, som vuxit upp i detta land ska också automatiskt vara fransman.Senare års identitetsdebatter har börjat luckra upp denna princip. Särskilt Nicolas Sarkozy har börjat ifrågasätta den med hänvisning till antifranska stämningar hos en del franska medborgare med rötter i andra länder och med dubbel nationalitet.

Presidentens förslag som definitivt slogs fast den 23 december har väckt en storm av vrede i stora vänsterkretsar. Justitieministern Taubira är öppet emot beslutet av landets president men hon har sagt att hon ändå inte avgår. Manuel Valls företrädare på premiärministerposten är likaså upprörd över beslutet liksom Martine Aubry. Vi ska inte tala om vilka reaktioner som kommer från partier till vänster om Parti Socialiste.

Kritiken från delar av vänstern riktas mot uppluckringen av principen om att den som är född i Frankrike ska ha sitt franska medborgarskap. Det finns också inom delar av vänstern en oro för att dessa lagar bara skärper motsättningarna inom landet. Hollande och Valls vill med lagen skapa enighet i kriget mot terrorism men riskerar att skapa nya motsättningar av kulturellt slag, motsättningar som överstiger fördelarna med att tvinga en och annan terrorist att lämna landet.

Det finns också starka röster bland jurister som ifrågasätter värdet av en sådan lag. Och hur ska den tolkas? Var går gränsen för handlingar som agerar emot Frankrike? Är det rena terrorhandlingar eller också medverkan till sådana? Kommer någon som agerar som opinionsbildare för IS att omfattas av lagen?

En lag av detta slag kommer helt säkert att följas av nya. Frankrike har helt valt den repressiva linjen. Hollande och särskilt Valls driver en kriminalpolitik och en identitetspolitik som måste betecknas som mer höger än vänster, som mer auktoritär än preventiv och social. Den här typen av så kallade hårda tag eller ”inrikes krig” som Valls kallar det, har sällan framgång på lång sikt även om åtgärderna uppskattas av merparten av befolkningen när de sätts i verket. Nästa år får vi säkert se en rad exempel på liknande åtgärder från den sittande regeringen. Och samtidigt kommer Hollande och Valls med emfas lova att detta är vänsterpolitik och inte har något som helst med Nationella fronten att göra. Deras förslag till repressiva åtgärder har absolut inte tillkommit för att detta extrema högerparti nu är Frankrikes största. Fan tro´t.

Leave a Reply

Your email address will not be published.