Brexit skakar om Frankrike

Brexit skakar om Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Hela Europa skakas om av Brexit. Frankrike i högsta grad. Ett land som visserligen stoppade Storbritanniens första ansökan om medlemskap – under President Gaulles tid – men som ändå räknar ölandet som en viktig del av det moderna EU. Nu gäller det att rädda unionen och tankarna är många. Det finns också de som vill passa på att driva också Frankrike ur EU. Front National och delar av vänstern.

Francois Hollande höll ett anförande kort efter Camerons tal framför 10, Downing street. EU måste försvarar och stärkas av två skäl, sa den franske presidenten: av säkerhetsskäl och för att utveckla ekonomin. Ett tydligt tecken på att den sociala aspekten av EU blivit mindre viktig: att göra unionen stark för att garantera social välfärd. Inte heller talade Hollande om EU  som fredsprojekt. Inför hotet om motsättningar inom EU och en ökad nationalism finns en uppenbar fara för nya krig inom Europa.  Hollande är säkert medveten om det men det är skyddet av de yttre gränserna mot flyktingar och invandring som är viktigare liksom att liberalisera ekonomin.

Bruno Le Maire, en av högerns kandidater till att bli dess presidentkandidat i nästa års val, talar öppet om att renovera EU för att stå starkare mot invandring. Alain Juppé, en annan av högerns kandidater, är inne på samma spår att förändra EU för att göra det starkare men han talar inte lika öppet om skyddet mot Afrika som Le Maire.

Marine Le Pen är överlycklig över valresultatet i Storbritannien och kräver omedelbart en folkomröstning med samma frågeställning. Nationella fronten är nu öppet för att lämna EU och får stöd av en dryg tredjedel av väljarna i en dagsfärsk undersökning. Majoriteten fransmän vill alltså inte lämna EU men det är inte omöjligt att siffran stiger nu när resultatet i öriket är klart. I varje fall är majoriteten av Nationella frontens väljare för ett utträde. Det visar samma undersökning.

Vänstern är splittrad. Socialistpartiet är angelägna att tillsammans med Tyskland försöka rädda vad som räddas kan. Vänsterpartiet verkar nu ligga väldigt nära ett krav på utträde. Enda problemet för det partiet och grupperna vänster om vänster är att inte kopplas för nära till Nationella fronten. Det senare partiet knyter så tydligt ihop utträdeskravet med en främlingsfientlig politik.

Marine Le Pen kommer att driva EU-frågan hårt i nästa valrörelse. Vi kan alltså räkna med att nationalismen som politisk idé nu får en konkret utlöpare i frågan om ett nej till EU. Hur ska övriga partier hantera detta och hur kommer de att förändra sin argumentation för EU? Min känsla dagen efter valet i Storbritannien är att försvaret för EU mer och mer kommer att handla om att det är ett bättre sätt att hålla flyktingar och invandrare utanför EU med ett starkt EU. Argumenten närmar sig det populistiska men med en annan slutsats. Vi är inte där än men vissa uttalanden i dag, som Bruno Le Maire, gör att man kan misstänka det värsta

Leave a Reply

Your email address will not be published.