Brexit och den franska valrörelsen

Brexit och den franska valrörelsen 150 150 Tomas Lindbom

Söndagen den 23 april nästa år går fransmännen till en första valomgång för att välja en ny fransk president. Jag skriver en ny eftersom det mesta pekar på att den sittande presidenten Francois Hollande lär få svårt att vinna en gång till. Om han ens ställer upp. Eftersom ingen av kandidaterna uppnår 50 procent i den första valomgången genomförs en omgång till söndagen den 7 maj mellan de två kandidater som fått mest röster fjorton dagar tidigare. Vad som än händer kommer Brexit och EU att finnas som en av de tunga frågorna.  Det kommer inte minst Marine Le Pen att se till

Frågan som ställs nu i Paris handlar om hur Brexit påverkar nästa års val i Frankrike. Marine Le Pen har fått en konkret fråga att gå till val på; folkomröstning om EU-medlemskapet, det vill säga samma som nu underställts det engelska folket. Hon och hennes parti kommer att driva den frågan. Får hon stöd från andra? Inte helt och hållet men det finns andra krafter som mer än gärna vill attackera det nuvarande EU, inte minst utnyttja en växande misstro hos det franska folket.

Det står klart att relationen till EU blir en svår konflikt i valrörelsen. Mycket avgörs av hur de olika kandidaterna utmärker sig i primärvalen. Högern har sitt i november och det är troligt att Sarkozy kommer att ha en linje som betonar EU:s betydelse för att stänga gränserna mot flyktingar och så kallade illegala invandrare. Den andra huvudkandidaten Alain Juppé kommer att vilja reformera EU mer försiktigt och anslå en mindre invandrarkritisk linje. Däremot kommer högern oavsett kandidat att stå upp för frihandel och fortsatt medlemskap i EU.

Socialistpartiet är åter kluvet. Frågan är om det existerar i dag annat än på papperet. Primärvalet kan komma att stå mellan Francois Hollande och förre finansministern Arnaud Montebourg. Hollande vill sannolikt stärka EU tillsammans med de andra fem ursprungsländerna och särskilt utveckla relationerna med Berlin. Montebourg är EU-kritisk och mer protektionistisk. Hur långt han kommer att gå i sitt program är osäkert men det kommer att märkas likheter mellan honom och den radikala vänster som alltmer närmar sig Marine Le Pen i EU-frågan.

Montebourg kan säkert vinna primärvalet över Hollande. Han kommer på ett helt annat sätt än Hollande kunna samla vänstern. Hollande kan få lojala partisocialister att rösta på honom men det lär knappast räcka för att vinna primärvalet. Montebourg i ett presidentval mot till exempel Sarkozy och Le Pen kommer att handla om grader av uppror mot nuvarande EU.

Fransk EU-politik kommer troligen att avgöras av de kandidater som partierna till slut lanserar inför presidentvalet. Skulle Socialistpartiet representeras av Hollande eller av nuvarande premiärminister Manuel Valls och högern av Alain Juppé kommer hela EU-debatten att bli annorlunda i valrörelsen och EU-politiken efter valet mycket mer inställd på ett försvar av nuvarande EU-modell. Om inte Marine Le Pen vinner förstås. Då får franska folket räkna med en folkomröstning redan under 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.