Hamon blev Socialistpartiets presidentkandidat

Hamon blev Socialistpartiets presidentkandidat 150 150 Tomas Lindbom

Ikväll vid 21-tiden stod det klart att Benoît Hamon segrade i Socialistpartiets primärval. Med 58,6 procent mot Manuel Valls 41,4 . En klar seger som nu samtidigt rätar ut vissa frågetecken kring hur spelplanen för valrörelsen kommer att ritas upp. Trångt på flankerna och stort utrymme för Emmanuel Macron i mitten. Valdeltagandet sägs ha ökat med 20 procent från förra söndagens första valomgång men inga siffror är definitiva. Med tanke på alla misstankar om fusk förra omgången så bör alla uppgifter nu ses med kritiska ögon.

Socialistpartiets medlemmar och närmast sörjande sympatisörer står längre till vänster än den hållning som President Hollande och hans premiärminister Manuel Valls intagit under de fem åren vid makten. Utopisterna är fler än realisterna. Valet bekräftar i någon mening att partiet snarare är förankrat längre vänsterut, i en position som inte svarar mot medborgarna i sin helhet, inte ens bland de miljoner väljare som definierar sig som vänster men som ställer sig bakom en socialdemokratisk och socialliberal politik. För de senare, sannolikt en majoritet av vänsterväljarna, är kvällens resultat i primärvalet en signal om att söka sig till Emmanuel Macron och överge ett PS under Hamons ledning.

Hamon presenterade ett program av förnyelse med förslag om medborgarlön och andra kostsamma sociala satsningar. Också en tydlig ekologisk linje och ett försvar för ett mer multikulturellt och tolerant Frankrike. I många stycken ett positivt program men ekonomiskt närmast ansvarslöst. Det finns anledning att konstatera att det inte räcker med vackra ord för att minska de sociala klyftorna. Politiken kan inte genomföras bara med ord och utan insikt om hur väljare och andra politiker på det stora politiska slagfältet tänker och agerar. Hamon får i dag stöd av färre än 10 procent av väljarkåren i de mätningar som görs inför presidentvalet. Det är ingen bra utgångspunkt för att vinna valet och än mindre att få gehör för utopism.

Socialistpartiet står nu, alla hyllningar till Hamon i kväll till trots, i en mycket besvärlig situation. Hur många av de ledande politikerna inom partiet kommer att stödja honom? Hur många av regeringens ministrar kommer att som Ségolène Royal istället visa sitt stöd för Macron? Hamon kommer att stödjas av  de så kallade frondörerna inom parlamentsgruppen, mellan 10 och 20 procent högt räknat.

Den stora majoriteten vänsterväljare kommer att slitsas mellan Jean-Luc Mélenchon och Emmanuel Macron. Sannolikt en mindre andel av dessa väljare kommer den 23 april att rösta på Hamon. Socialistpartiets kandidat kan mycket väl komma sist av de tre i presidentvalets första valomgång.

Det ska bli intressant att se vad Manuel Valls gör i detta läge. Hamons tal i kväll tydde inte på någon utsträckt hand mot en annan politik än den han drivit i primärvalets valrörelse. Det blir då svårt för Valls att med något större engagemang ställa sig bakom Hamon. Mer sannolikt att han håller sig i bakgrunden, väntar in Hamons debacle i presidentvalets första omgång och därefter påbörjar arbetet att ta över partiet och leda det inför presidentvalet 2022.

2 comments
  • Tyrgils Saxlund

    Det som jag och många med mig ansåg osannolikt, nämligen att Macron skulle bli president kan nu bli verklighet. Om Macron går till andra omgången blir han vald.
    Fillons gloria har hamnat på sned och det kan i och för sig möjligen gynna Le Pen, men hennes siffror lär röra sig omkring 30 procent, vilket i och för sig är imponerande redan det. Men Macrons chanser har ökat under de senaste dagarna. Onekligen en intressant utveckling. Men mycket kan hända ännu: vad händer om Fillon tvingas av banan? Gynnar utvecklingen Le Pen på något sätt? Vem vet?

Leave a Reply

Your email address will not be published.