Macron, Hulot och miljön

Macron, Hulot och miljön 150 150 Tomas Lindbom

Häromdagen röstade franska nationalförsamlingen för ett knippe regeringsförslag i syfte att förbättra miljöarbetet i landet. Miljövänner kritiserar åtgärderna för att inte  vara tillräckligt långtgående och det förekommer också kritik inom olika partier över att viktiga förslag malts ner under det omfattande utskottsarbetet. Besluten som nu tagits anses också skapa spänningar inom regeringen mellan jordbruksministern och den karismatiske ministern för ekologisk utveckling, Nicholas Hulot.

Beslutet riktar in sig på en rad olika områden som ska främja en omställning till mer ekologiskt jordbruk och genom olika åtgärder påverka inte minst barn och ungdomar i skolan till att äta ekologiskt odlade råvaror. En rad reformer men var och en i ganska liten skala. Det går att tala om en reform i rätt riktning men med små steg.

Emmanuel Macron är definitivt engagerad i omställningen till ett ekologiskt medvetet samhälle. Ändå är det svårt för honom att genomdriva långtgående reformer. Inom såväl industrin som jordbruket finns motstånd och lobbygrupperna är många och talrika. Stor uppmärksamhet har riktats mot förslaget att förbjuda glyfosat som är ett bekämpningsmedel mot ogräs och som anses ha skadlig inverkan på naturen. EU har godkänt glyfosat fram till 2022 men ursprungligen fanns ett regeringsförslag om att förbjuda det. I utskottsbehandlingen drogs förbudet tillbaka. President Macron lovar ändå att medlet ska förbjudas senast 2021. För miljörörelsen är det ändå ett svek mot de löften om satsningar på en ekologisk revolution som utlovats före valet.

Nicholas Hulot är en i Frankrike mycket omskriven och beundrad företrädare för ekologisk hållbarhet. Han har i decennier talat som en företrädare för civilsamhället mot miljöförstöring.  Han har lockats med ministerposter av Macrons tre företrädare men alltid tackat nej. Den fjärde gången sa han ja och har en plats som ministre d´Etat i regeringen, det vill säga en av de tyngsta ministerposterna. Nicholas Hulot förefaller ändå inte trivas så bra i sin politikerroll som är ny för honom. Hulot är bäst på att driva opinion och mindre framgångsrik i det politiska spelet som kräver hårda nypor och sinne för kompromisser. Hans popularitet hos det franska folket, tidigare mycket hög, har dalat betänkligt under det senaste halvåret och han verkar umgås med planer att lämna regeringen redan till sommaren.

Politiska bedömare anser att Hulot har svårt i samarbetet med jordbruksministern, Stéphane Travert. Denne är en tidigare socialist som har stor partipolitisk erfarenhet och goda kontakter inom jordbrukets organisationer. Han är en pragmatiker och motsatsen till Hulot med sin visionära och idealistiska världsuppfattning.

President Macron lär ändå ha fortsatt förtroende för Nicholas Hulot och kommer sannolikt inte att acceptera en ansökan från denne om entledigande från sin ministerpost. Det skulle inte se bra ut för presidenten att förlora den starkast lysande stjärnan inom miljörörelsen i Frankrike, särskilt när han precis lyckats fånga denna särpräglade fågel, något som Chirac, Sarkozy och Hollande inte klarade av. Klokt nog har ändå Hulot sagt efter de senaste turerna kring miljöreformen att det är helt acceptabelt att gå fram steg för steg. Kanske vill han ändå ta några steg till  i regeringen också under kommande år.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.