De konservativa i Frankrike hoppas på Marion Maréchal

De konservativa i Frankrike hoppas på Marion Maréchal 150 150 Tomas Lindbom

Valspurten i den andra valomgången i förra årets presidentval slutade inte särskilt bra för Nationella frontens kandidat Marine Le Pen. Slutdebatten i tv mot Emmanuel Macron blev ett rent misslyckande. Hennes bristande skärpa i debatten avslöjades. Hon hade hoppats att genom olika fräcka utspel skrämma Macron som hon uppenbarligen bedömt som en svag överklasstyp men som istället gav igen och krossade henne både retoriskt och sakligt.

En som såg debatten på tv i en konferenssal med sina partivänner var Marion Maréchal Le Pen, partiledarens systerdotter.Kamerabilder avslöjar hennes minspel under debatten och hur hon lämnar salen innan debatten är slut. Kort efter valet meddelar hon också att hon lämnar partipolitiken för att arbeta i näringslivet. Många hade sett Marion som den mest lovande stjärnan inom Nationella fronten och hade satt sitt hopp till henne som efterträdare till Marine. Krisen kändes större för många inom det partiet sedan Marine så uppenbart misslyckats i ett avgörande ögonblick av valrörelsen. Dessutom försvann också partiets andreman Florian Philippot kort efter valet beroende på upprepade konflikter med partiledaren.

Nu har det gått ett år och saker börja hända som kan påverka framtiden inom den högerradikala och konservativa delen av det franska politiska landskapet. Marion Maréchal Le Pen som nu släppt sitt familjenamn på mammans sida (Le Pen) framträder i något som kallas det metapolitiska sammanhanget, det vill säga i en politisk men inte rent partipolitisk värld. Hon uppträder som talare i samhälleliga debatter och har också antagit utmaningen att bli chef för en privat högskoleutbildning i Lyon med starkt konservativa förtecken. Hon hoppas att denna form av elitutbildning ska forma en ny generation av konservativa ledare, inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Marion Maréchal är inte vem som helst i Frankrike. Trots att hon ännu inte fyllt 30 år är hon redan bland de tio mest populära politikerna i landet. Hon är nästan lika populär som sin moster Marine. Ändå har hon officiellt lämnat politiken och inte visat tecken på att söka någon formell post vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. Tveklöst är hon en stor politisk begåvning, inte minst kommunikativt sett.

Det är få som låter sig luras av Marion Maréchals till synes tillbakadragna position i det politiska livet. Hon har snarare tänkt några steg längre än de flesta andra. Hon har sett att Nationella fronten får allt svårare att hålla ihop de två motstridiga falangerna, den folkliga ex-socialistiska grenen i norra Frankrike och den konservativa grenen med huvudsakligen medelklassympatisörer i söder. När Frankrikes konservativa höger blir allt starkare blir hon också mer intressant som ledare än sin moster. Hon är smartare, mer genomtänkt och mer tydlig. Hon kan i en ny tid axla sin morfars, Jean-Marie Le Pens, mantel och föra de traditionella konservativa värdena vidare in i det tjugoförsta seklet. Hon kan paketera ett försvar för det kristna arvet som i hög grad byggs kring ett hat mot islam och muslimsk kultur. Hon kopplar det till andra konservativa värderingar som kring en traditionell familjesyn och en borgerlig ekonomisk politik. Hennes sociala politik står långt ifrån mosterns. I Marions fall handlar det om familjens ansvar, i Marines i hög grad om statens.

Marion Maréchal kan säkert också fånga in en rad olika mindre grupper på högerkanten som av olika skäl inte vill samarbeta med Nationella fronten, modell Marine Le Pen. Redan före valet 2017 talade jag med ett par representanter för den konservativa delen av detta parti. De var starkt kritiska mot Marine och de hoppades redan då att få bort henne ur bilden. Det gick inte före valet – hon var alltför skyddad av starka personer kring henne – men i dag eller snarare i morgon kan läget ha förändrats.

Det är alltså inte helt orimligt att Nationella fronten som för övrigt i dagarna byter namn till Rassemblement national, kommer att försvagas ytterligare. Marine Le Pen har försökt efter valet att tala mer till den konservativa delen av partiet men hon kan heller inte bryta med alla de väljare som röstat på henne och  tidigare haft sin tillhörighet inom vänstern, en gång i tiden framförallt kommunistpartiet. Hon riskerar att bli allt mer otydlig och öppna för Marion Maréchal med sitt klart konservativa program.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.