EU-valet närmar sig – i Frankrike

EU-valet närmar sig – i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike är ett av de sex länder som på 1950-talet grundade den europeiska gemenskapen. EU-frågan har alltid spelat en större roll än i ett land som Sverige som blev medlem först på 1990-talet och som dessutom ligger i utkanten av kontinenten. Däremot visar det sig att motståndet mot EU har ökat i Frankrike på senare år. De optimistiska tankarna om ett EU som delvis styr över nationerna och har inflytande över utrikes- och skattepolitik har försvagats. Trots ökad EU-skepsis talas det redan om det stundande valet den 23-26 maj nästa år. Det finns i dag många skäl för att det valet också borde lyftas fram i vårt land.

EU-skepsisen är allra starkast hos Rassemblement national, det parti som tidigare hette Front national. Partiet har utnyttjat EU-parlamentet som en tribun för att driva sin propaganda och där också knyta band med andra högernationalistiska och populistiska partier i Europa. RN har dragit fördel av att EU-parlamentet väljs enligt ett proportionellt valsystem. Partiet får därmed röster i proportion till sin väljarandel vilket inte är fallet i Frankrike där valsystemet bygger på majoritetsval i enmansvalkretsar.

La France Insoumise har alltmer glidit över till att bli ett EU-skeptiskt parti vilket överensstämmer med många andra länders vänsterradikala partier, bland annat Vänsterpartiet i Sverige.

Den franska traditionella högern är splittrad men leds för närvarande av en mer EU-skeptisk falang med Laurent Wauquiez i spetsen. Wauquiez vill framförallt att EU ska ha en gemensam hårt linje mot invandring. Han vill också skärpa den protektionistiska linjen. Europeiska varor ska skyddas i högre utsträckning än i dag. Däremot är han i stor utsträckning motståndare till EU-reformer som stärker lagstiftningen för att skydda svaga grupper i samhällena. Wauquiez utmanas dock inom sitt parti av mer EU-positiva krafter, av vilka vissa tenderar att närma sig President Macron och hans parti.

Socialistpartiet är mycket svagt efter det katastrofala valresultatet i president- och parlamentsvalen förra året. Partiet försöker hitta en karismatisk person som ska kunna leda partiet i valrörelsen men har hittills inte lyckats. De socialistpolitiker som satt i Hollandes regeringar och hade lyskraft som tidigare utbildningsministern Najat Vallaud-Belkacem har tackat nej till att toppa Socialistpartiets lista. Nu talas det om att förra presidentkandidaten Ségolène Royal skulle kunna vara ett gångbart namn. Men även hon verkar förhålla sig sval till detta partis förslag. Hon tänker sig förmodligen, enligt tidningen Le Monde, en lista av kandidater som är bredare än bara socialister.

Socialistpartiet är dock EU-positivt och det gäller framförallt La République en Marche! Emmanuel Macron har gjort Europafrågan till en av sina grundpelare i sin politik. Han har ett genomarbetat program för att stärka EU:s ställning och göra Europa till en maktfaktor i förhållandet till andra stormakter i världen som Ryssland, Kina och USA. Han är också angelägen att EU får ökad makt att stifta lagar och driva på i de centrala politiska sakområdena som migration, miljö, ekonomi och social utveckling.

Macron arbetar dock i svår motvind. Östeuropas länder vill stoppa all invandring. Många länder som Sverige ser inte möjligheterna med mer genomgripande europeisk samverkan. Tyskland har svag ledning. Italien som är ett annat av de sex grundarna av den europeiska gemenskapen, har en regeringen som driver en motsatt linje. Man kan bara ana att Macron önskar ett större EU-engagemang från Sveriges sida. Sverige och de nordiska länderna har en nationell politik som i stora delar skulle kunna omsättas på EU-nivå och bli en viktig partner till Frankrike. Än så länge finns inte den politiska viljan i Sverige och ett märkligt ointresse. Ryssland trycker på från öster. Nato leds av Trumpregeringen i USA. Sverige är ett utsatt land men tror uppenbarligen fortfarande att inga hot utifrån ska tas på allvar och att EU är en byråkratisk koloss som hotar Sveriges självständighet mer än alla mer fientliga krafter i vår omvärld.

Leave a Reply

Your email address will not be published.