Höjd bensinskatt delar Frankrike

Höjd bensinskatt delar Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

En ny folklig resning väntar Frankrike. I nästa vecka kommer en stor andel bilister blockera de franska vägarna för att markera sitt missnöje med Emmanuel Macrons förslag om att höja bensinskatten med några centimes per liter. Men Frankrike är delat. Samtidigt som missnöjet stiger bland en del av befolkningen över bensinskatten anser en annan del att skattehöjningen är bra och att det gäller att stärka försvaret mot utsläpp som försämrar miljön.

En folkligt upprop via facebook och andra kanaler har redan givit 700 000 namn för en blockering av franska vägnätet den 17 november. Tanken är att dessa personer ska ställa sin bilar på tvären på vägarna och hindra alla former av transporter under en dag. En massiv demonstration av missnöjet med skattehöjningen på bensin och diesel som anses försvåra för alla människor i mindre tättbefolkade områden att förflytta sig. ”Vi behöver bilen”, säger folk utanför de större städerna ”och vi blir hela tiden missgynnade i jämförelse med dem som bor i städer och har tillgång till kollektiva färdmedel”.

Samtidigt har en färsk opinionsundersökning visat att cirka 70 procent av fransmännen stöder denna aktion. Det är ett nytt bevis på hur utomparlamentariska aktioner tas emot i detta land. Stödet kommer inte sällan från befolkningsgrupper som normalt röstar höger  och som aldrig själva skulle medverka i demonstrationer eller strejker. Många av dem visar ändå uppskattning när andra grupper protesterar mot makten. Det är som om andan från franska revolutionen 1789 lever kvar. Vittnen berättade också om hur bourgeoisin hejade på studenterna när de byggde barrikader av gatstenar mot polisen i studentkvarteren under majrevolten 1968.  Samma överklass som en månad senare röstade för högern och dess regering i extravalet till nationalförsamlingen.

Opinionsundersökningar visar å andra sidan att stödet för en mer offensiv klimatpolitik har ökat i Frankrike. I städerna och bland unga människor, framförallt de välutbildade, finns en stor förståelse för skattehöjningen på bensin och diesel.

Det är lätt att se att intresset styr. Ute i landet segrar den linje som vill hålla nere priset på bränsle. I städerna segrar linjen som främst tänker på miljön. Frågan är hur President Macron ska balansera mellan dessa båda grupper. Han kan inte enbart luta sig mot städernas folk. Det skulle göra honom till en ännu starkare måltavla för alla som redan ser honom som en president för de rika. Han måste också behaga dem som tänker på köpkraften och som misstror alla skattehöjningar. Macron vet att både högern och extremhögern eldar på missnöjet så mycket det går. Det är tacksamt för dessa partier att framställa Macron som okänslig för landet utanför Paris och okänslig för alla med små inkomster.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.