Frankrike på helspänn inför lördagens demonstrationer

Frankrike på helspänn inför lördagens demonstrationer 150 150 Tomas Lindbom

I morgon lördag spelas akt 4 upp i detta drama kring de sociala och politiska motsättningarna i Frankrike. Hittills har dramat eskalerat för varje lördag som gått. Oron är stor över att morgondagens sammandrabbning mellan demonstranter och polis kommer att sluta med dödsfall. Staten ställer upp med 88 000 poliser i hela landet, varav 8 000 i Paris. Hur många våldsamma element finns bland de upproriska, gula västar och våldsverkare? Ingen vet men oron är stor. Presidenten, inrikesministern, Paris borgmästare och även en talesperson för de gula västarna vädjar om fredliga demonstrationer i huvudstaden. Oron för upplopp på andra ställen i Frankrike är också stor och vädjan sker även där från politiskt håll.

Förra lördagens blodiga sammandrabbningar i Paris och på flera håll runt om i landet har fått effekten att fler börjat kräva lugn och besinning. Det var otäcka bilder som kablades ut i tv och på nätet. Attacker mot människor, bränder, förstörelse av hus och butiker skakade om medborgarna. Bara en liten minoritet vill se detta igen. Men om de våldsamma elementen i demonstrationerna blir för många riskerar lördagen att bli än våldsammare och än blodigare. Det sägs också att bara i Paris är ett tjugotal platser möjliga scener för oroligheter. De flesta ligger i västra Paris och runt Champs Elysées men det kan förekomma bråk också på platser som Place de la République och Place de la Bastille liksom vid Montparnasse. Polisen utesluter ingenting.

Glädjande är att de gula västarnas talespersoner nu vädjar till sina egna att undvika Paris och att framförallt undvika att dras in i våldsamheter. Det har under den senaste veckan förekommit tendenser till mer våld också från den tidigare så fredliga rörelsen. Däremot finns det inget som tyder på att de gula västarna tänker ge upp sin kamp. De har fortfarande en majoritet av befolkningen bakom sig. De flesta fransmän tycker också att regeringen handlat för sent och givit efter för lite för de gula västarnas krav. Kraven på sociala reformer och främst skattesänkningar kvarstår.

Emmanuel Macron och regeringen har definitivt dragit  tillbaka sina förslag om höjd bränsleskatt. Än så länge vill de inte höja förmögenhetsskatten men det kan säkert bli en förhandlingsfråga. De gula västarna visar dock inga tendenser att konkret gå in i samtal med regeringen. De ställer sina ultimativa krav och demonstrerar för att regeringen ska fortsätta att backa. Det har också olyckligtvis visat sig att våldet givit goda politiska resultat. Utan detta kaos i Paris hade säkert inte regeringen gjort sina eftergifter.

En stor del av Paris blir en stängd stad i morgon. Inget utegångsförbud gäller men många människor i Paris vågar inte gå ut på gatorna. Jag bor i en del av Paris där risken är mycket liten för våld. Jag bor ändå bara fem tunnelbanestationer nordost om Place de la République  så dit tänker jag inte åka. Mina vänner som bor i närheten av Champs Elysées har sagt återbud till vår träff i morgon eftermiddag på ett kafé i stan. De har bunkrat med mat och håller sig inne hela lördagen.

Morgondagens demonstrationer bör vara avgörande för utgången av denna kris. Eskalerar våldet i morgon och består oförsonligheten i början av nästa vecka lär krisen fördjupas med okända följder. Om polisen kan kontrollera de våldsverkande krafterna och de gula västarna uppträder fredligt finns goda möjligheter att meningsfulla förhandlingar inleds på allvar under de kommande dagarna. Jag är optimist. Frankrike har en revolutionär tradition och många medborgare är beredda att driva sina krav väldigt långt och uppträda väldigt hotfullt mot makten. Men när krisen når gränsen mot totalt kaos lugnar människor ner sig och återgår till att respektera de demokratiska institutionerna. Jag tror och hoppas att morgondagens demonstrationer innebär en vändpunkt i detta sociala drama som vi nu blivit vittne till under snart en månad.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.