Frankrike tar semester

Frankrike tar semester 150 150 Tomas Lindbom

Nationaldagen 14 juli bildar en slutpunkt för det franska arbetsåret. I min ungdom kom jag till ett Frankrike som var helt kvar i en traditionell modell med industrisemestrar. Den 1 augusti stängde fabrikerna oavsett veckodag och ett lämmeltåg av människor till fots, med bil, tåg och möjligen flyg tog sig till sina sommarvisten. Köerna var redan då på 1960- och 70-talen långa och prövande. Efter sega timmar kom slutligen folk fram till sina semesterorter och stränderna fylldes med solnjutande turister. Den 31:a i samma månad skedde återtåget. Det verkade som alla bodde i Paris med tanke på stockningarna på motorvägarna mot huvudstaden.

Idag har semestrarna spridits ut lite mer men tiden 15 juli – 1 september verkar ändå vara perioden för vila och rekreation. Då lugnar sig också fransmännen från sitt normala tillstånd av kritik, upprördhet och raseri mot den politiska makten. Den sittande presidenten har kanske en fem, sex veckor då han kan få lite lugn och ro, inte behöva oroa sig varje dag för att någon demonstration eller strejk ska utbryta. Däremot måste han arbeta själv med undantag för några dagars ledighet. Nu är Macron i Bryssel för att driva igenom förslagen om stödpaket inom EU för de sydeuropeiska länderna där Sverige sätter sig på tvären. Det brukar bli några dagar, i bästa fall en vecka av semester för honom i  kring månadsskiftet juli-augusti. Francois Hollande tog lite mer ledigt den första sommaren efter valsegern i maj 2012. Det tyckte fransmännen inte om och redan i början av hösten det året sjönk opinionssiffrorna.

Vi vet inte säkert om det ens blir några dagars ledighet för Macron. Hoten vilar över landet. Vad händer med viruset? Får Frankrike redan i sommar uppleva besvärliga kluster eller rent av en andra våg?  En värmebölja kan skapa en akut klimatkris. Och ett land som Frankrike med stormaktsambitioner kan plötsligt hamna i en internationell kris.

Jag brukar ta ledigt från mitt bloggande under samma tid som fransmännen lögar sig på badstränderna. Det försöker jag göra också i sommar. Jag kommer tillbaka mot slutet av augusti. Om det inte händer något exceptionellt. Jag får ha samma beredskap som presidenten på den punkten men däremot inga liknelser i övrigt.

Trevlig fortsättning på sommaren!

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.