Separatistlagen under debatt

Separatistlagen under debatt 150 150 Tomas Lindbom

Under två veckor med början i måndags debatterar ledamöterna i nationalförsamlingen regeringens så kallade lag om separatism som innebär ett försök att hindra den radikala islamismen att sprida sig i Frankrike.

En stor majoritet av fransmännen oroar sig över islamismen. Det tar en större del av debatten, inte bara bland politiker utan sannolikt mest i stor grupper i den franska befolkningen. Det är nästa steg i motståndskampen  mot muslimer. Först var fokus inriktat på invandringen. Nu handlar det om oron och faran för att landet islamiseras. Som senatorn Stéphane Ravier, Nationell samling, sa i ett publikt sammanhang: ”En dag kan den svarta fanan komma att hissas på taket av rådhuset i en fransk stad.”

Regeringens proposition handlar om att stärka myndigheternas möjligheter att bestraffa islamisters brott mot republikens lagar om de sekulära principerna i det offentliga livet (laïcité). Propositionen ska kunna tvinga muslimska föräldrar att lämna ifrån sig sina barn till förskolan och inte ge undervisning i hemmen. Det ska också bli möjligt med en ökat transparens när det gäller på vilka grunder muslimska församlingar driver sin verksamhet och hur församlingar, misstänkta för radikal islamism, finansieras.

Propositionen är ett lapptäcke av olika förslag inom olika områden och kan också kritiseras från olika utgångspunkter. Vänstern kritiserar förslagen för att det redan finns lagar som kan användas för att stoppa brottslig verksamhet från muslimska grupper. Kritiken går dessutom längre. Vänsterpartiets ledare, Jean-Luc Mélenchon, höll ett längre tal  häromdagen i nationalförsamlingen där han menade att regeringens proposition är kontraproduktiv därför att den i sig angriper de två viktigaste republikanska principerna. Friheten och broderskapet kommer att beskäras genom lagarna men också genom de följder som lagarna leder till. Från vänster finns en oro, som rimligen är befogad, att polisen kommer att sätta ökat tryck på fler än islamisterna i den muslimska befolkningen och att opinionen delas än mer i landet. Majoritetsbefolkningens misstro mot islamister kan leda till att också muslimer i allmänhet möts med ökad skepsis.

Nationell samling driver på från sin utgångspunkt. Partiet vill ha en lag som specifikt pekar ut islamisterna. I regeringens förslag nämns inte gruppen utan målgruppen är så att säga anonymiserad. Marine Le Pen talar om att islamisterna inte är separatistiska. De vill erövra Frankrike och lägga under sig nationen. Det rör sig för deras del om ett synsätt som kan betecknas som ett kulturkrig. Om inte lagarna skärps tillräckligt kommer nationen på sikt att tas över av islamisterna. För att citera senator Stéphane Ravier igen: ”Det finns två sorters islamister. De otåliga som genomför terrordåd och de mer tålmodiga som steg för steg omvandlar Frankrike till ett islamistiskt land genom att förändra förorterna till att börja med och på sikt utvidga sina territorier.”

Nationell Samling föreslår en rad lagar som kan döma personer för en rad förseelser som det kan vara svårt att bedöma juridiskt. Den som anses vara islamist ska dömas för att ordna möten, dela ut flygblad, driva undervisning och verka i moskéer. Frågan är förstås vem som ska dra gränsen mellan radikal islamism och annat. Hur klarar rättsväsendet av att göra den distinktionen om partiets förslag skulle gå igenom och partiet också har makten i landet?

Franska debatter låter ofta mer dramatiska än det som blir resultatet i omröstningarna i parlamentet. Dock är denna fråga het i Frankrike. Det ska sägas att vänsterns position i landet är mycket svag. Macron skärper tonen och partierna till höger om honom, Republikanerna och särskilt Nationell Samling, vill gå mycket längre. Marine Le Pen blir också belönad i opinionen för sin hårda ton. Som jag påpekade i förra inlägget har hon i dag i stort sett samma möjlighet att bli president i Frankrike som Emmanuel Macron. Hennes tonläge och förslag – mycket detaljerade – om hur islamismen ska bekämpas hjälper till att höja siffrorna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.