Houellebecq släpper ny roman

Houellebecq släpper ny roman 150 150 Tomas Lindbom

Det väcker en viss obehagskänsla att Michel Houllebecq släpper sin nya roman Anéantir (förinta) den 7 januari. Samma dag men sju år tidigare släppte han en annan roman, Soumission (Underkastelse i den svenska översättningen). Det visade sig bli ett skrämmande tecken i skyn. Just denna dag, den 7 januari 2015 skedde terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo i centrala Paris.

Samma dag fanns Houllebecqs foto på tidningens första sida. Författarens huvudbudskap i romanen är hur en muslimsk ledare segrar i presidentvalet 2022 och hur Frankrike snabbt islamiseras. Terrordådet var en skräckupplevelse i sig. Den fördjupades om möjligt än mer genom kopplingen i tid mellan dåden och Houellebecqs budskap i sin bok.

Michel Houllebecqs nya roman handlar om drömmar. Det är en hög tjänsteman på finansdepartementet som drömmer och långsamt tar sig ur sin inre tomhet, återknyter med sin far och möter döden. En långsam inre resa på 730 (!) sidor.

Innehållet är fortfarande bara känt i skissartad form genom de intervjuer som nu ges med författaren inför boksläppet. Jag har läst en, i tidningen Le Monde. Säkert kommer även denna roman att säljas i stora upplagor, i hundratusental som de tidigare. Romanen Soumisson fick en obehaglig stöttning i försäljningen genom terrorattentaten mot Charlie Hebdos redaktion. Denna gång får vi hoppas att den 7 januari passerar utan dramatiska händelser. Men även den nya romanen lär innehålla budskap som träffar människor mitt deras nutida liv. Houellebecq är en mästare på att beskriva vad som sker eller framförallt vad som kommer att ske i den franska civilisationen. Vilka drömmar drömmer huvudkaraktären Paul Raison i den nya romanen? Drömmar om döden som väntar på ett existentiellt plan och på ett politiskt?

Frankrike står inför ett presidentval i april nästa år. Kandidaterna i detta val skiljer sig åt på ett djupare plan än sakpolitiskt. Kandidater som lyfter fram vissa folkgrupper och önskar stöta bort andra. Kandidater som hyllar individen och meritokratin och de som vill minska klyftor mellan olika grupper i samhället genom att dela in människor i över- och underordnade efter klass, kön och etnicitet.

Houllebecq har sagt i efterhand att han trodde att ett muslimskt maktövertagande 2022 var möjligt. Nu lär det inte bli så men kandidaterna som tävlar i det kommande presidentvalet har skilda och profilerade värderingar. Det är inte oväsentligt om nästa president heter Marine Le Pen, Emmanuel Macron eller Jean Luc Mélenchon. Och naturligtvis inte heller om det skulle bli Éric Zemmour. Deras politiska åskådningar bygger på så olika grund. Zemmours budskap liksom Le Pens påminner om Houllebecqs framtidsvision i Soumission fast tvärtom; ett land som inte längre erkänner den muslimska befolkningen och tvingar dem på flykt. Macrons Frankrike tror på globaliseringen och en rationalitet grundad i meritokratin. Vi tycker inte den är så udda eller problematisk men vi är så vana vid hans värdesystem. Det präglar etablissemanget i dagens Västeuropa i så hög grad. Och Mélenchon är socialist och en form av revolutionär med starka band till Sydamerikas forna vänsterledare.

Anéantir av Michel Houllebecq kommer att läsas av många i Frankrike och diskuteras fram till valet. Förhoppningsvis kommer snart en svensk översättning. Otvivelaktigt berör han vår tids människor med sina romaner och nästan alltid har han sett något som vi andra – möjligen – upptäcker några år senare.

 

 

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.