Macron satsar på kärnkraft

Macron satsar på kärnkraft 150 150 Tomas Lindbom

Kärnkraften aktualiseras inte bara i Sverige utan också i Frankrike. Emmanuel Macron visade sig mycket restriktiv till restaurering av gamla kärnkraftverk och tveksam till nya när han tillträdde som president 2017 och valde då den gamle miljöaktivisten Nicolas Hulot till energiminister. Inför presidentvalet 2022 hörs helt andra tongångar. Nu satsar presidenten på ett långsiktigt program med stora satsningar på detta energislag.

I dag deklarerade presidenten att han har för avsikt att bygga sex nya kärnkraftverk och planera för ytterligare åtta i framtiden. Eftersom det tar tid att bygga nya verk måste de gamla restaureras, förklarade han vidare. Hårdsatsning på kärnkraft i ett land som redan har en stor del av sin energiproduktion säkrat med det energislaget. Samtidigt vill han också utveckla vindkraften både till havs och på marken.

Macron har nu lanserat ett gigantiskt energiprogram för lång tid framåt. Han går alltså till val som en president som vill försäkra franska folket om att han tar energibehoven på allvar under en vinter då energipriserna rasat i höjden och oron är stor för att landet inte ska klara sin elförsörjning framöver. Presidenten vill framstå som en verklig statsman. Hans plan för energiförsörjningen sträcker sig decennier framåt i tiden.

Politiskt-strategiskt är han helt inriktad på att vinna väljare från Republikanerna som också är positivt inställda till kärnkraft. På söndag kommer Valérie Pécresse att hålla sitt stora tal som innebär startpunkten för den intensiva delen av hennes valrörelse. Frågan är om Macron slagit undan fötterna på henne med detta utspel tre dagar tidigare. Hon led också ett annat nederlag häromdagen när en av hennes partis tyngsta företrädare, Éric Woerth, meddelade att han lämnade Republikanerna för Macron. Woerth är för närvarande ordförande i nationalförsamlingens finansutskott och tidigare minister för bland annat budget och arbetsmarknad under Nicolas Sarkozys presidentperiod. Hans roll i det republikanska partiet har varit betydande under lång tid. Det ska sägas att han även har varit ledare för partiet under flera år , så kallad generalsekreterare.

Det finns en kärnkraftskritisk opinion inom politiken och den märks framförallt till vänster. Macron bedömer dock att han har mer att vinna genom att lägga förslag i valrörelsen som lockar väljare till höger och oron för bristande elförsörjning i landet överväger sannolikt i dag oron för kärnkraftens risker hos en majoritet av befolkningen. Kärnkraftens stora försvarare är främst de äldre och de äldre röstar i högre grad i val jämfört med de yngre väljarna.

Macron har ännu inte deklarerat att han ställer upp i presidentvalet. Bedömare anser dock att den dagen inte är långt borta när han definitivt säger sig kandidera och då ger sig in i valrörelsen. Dagens utspel om energin gjorde han hellre som president än som presidentkandidat. Det väger tyngre i opinionen när han talar som nationens högste ledare. Ju längre han kan inta den positionen desto bättre för honom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.