Macron skjuter än en gång pensionsfrågan framåt i tiden

Macron skjuter än en gång pensionsfrågan framåt i tiden 150 150 Tomas Lindbom

Nu har det kommit nya besked om den pensionsreform som president Macron planerat att sätta i verket sedan år tillbaka. Det handlar alltså om tidpunkten. Enligt de senaste uppgifterna kommer frågan upp vid regeringssammanträdet i början av januari vilket innebär att vi får en het och  debatt under nästa ås första månader.

Macron har sedan flera år tillbaka vid upprepade tillfällen flyttat fram tidpunkten för genomförandet av reformen. Han har dessutom varit otydlig kring denna reforms konkreta förslag. Det enda alla vetat är att motståndet mot presidentens förslag kommer att vara massivt från de flesta partier i nationalförsamlingen och från de fackliga organisationerna när Macron slutligen sätter ned foten.  Ja, motståndet kommer att vara stort från en majoritet av befolkningen.

Macron vill höja pensionsåldern till 65 år. Fransmännen vill inte höja den alls vilket för många innebär 62 års ålder och lägre för vissa grupper, i synnerhet inom den offentliga sektorn. Det okuvade Frankrike och Nationell Samling föreslår 60 års ålder. Republikanerna, det gamla högerpartiet, kan tänka sig 64 men anser att 65 år är en skymf mot medborgarna.

Det är förstås omöjligt att spekulera om hur propositionen i detalj kommer att utformas. Den lär bli så tekniskt krånglig att begripa och även innehålla element som ska slå blå dunster i ögonen på väljarna. Det gäller för Macron att få igenom en reform som kan beskrivas med så ljuva toner som möjligt men inte heller går att dechiffrera för den som inte har minst en juristexamen i bagaget. Vi vet dock med säkerhet att oppositionen kommer att använda alla medel för att beskriva Macrons reform som cynisk och ett svek mot människornas självklara sociala rättigheter.

Det har funnits oro över att jul- och nyårshelgen kommer att störas av stora strejker, inte minst inom transportsektorn. Tåg och flyg kommer att beröras men möjligen inte i den omfattningen som skett om Macrons ursprungsplan, att presentera pensionsreformen, kommit redan före jul. Om förslaget presenteras i januari lär den månaden och sannolikt också februari att bli starkt präglade av strejker och demonstrationer. Det enda som kan minska det sociala upproret är en kall vinter som leder till svåra ekonomiska förhållanden för medborgarna i form av energikris och sämre köpkraft. Kanske har Macron förstått att effekterna av energikrisen blir tydligare i början på nästa år och att det gör att färre strejkar och demonstrerar mot pensionsreformen än de gjort nu i december.

Debatterna kommer att rasa och kritiken mot Macron kommer att vara våldsam. Ändå vet han att propositionen om pensionerna till slut går igenom. Han kommer med sin regering återigen att använda sig av den paragraf, 49:3, som tillåter en regering att få igenom ett lagförslag utan votering i nationalförsamlingen. Macron drar sig inte för att använda sig av denna lagparagraf även denna gång.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.