Fransmännen fortsätter slamra med kastrullerna

Fransmännen fortsätter slamra med kastrullerna 150 150 Tomas Lindbom

Emmanuel Macron och hans ministrar har börjat att röra sig ute bland folk igen. De besöker lokala politiker och visar sig inför väljarna överallt i landet. Det verkar vara en ny strategi för att dämpa oron och försöka vrida det folkliga missnöjet till en mer positiv stämning. Hittills ackompanjeras alla ministrar av folk som slår på sina kastruller och gör ofta samtal utomhus rent omöjliga.

Ingen vet vart det uppror som manifesterats sedan årets början nu kommer att ta vägen. Inställningen till presidenten är negativ hos de flesta men nästan var tredje fransman stöder honom. Det är faktiskt ganska bra siffror för en president. Macron var mer impopulär under perioden när de gula västarna härjade som mest. Och när President Hollande var som mest kritiserad i slutet av sin mandatperiod låg siffran under 15 procent. Framförallt rör det sig i dag om en stark polarisering. Kritiken mot hans ledarstil är ändå stark och omfattas även av många som i grunden stöder honom. Den välbeställda medelklassen föredrar Macron framför såväl vänstern som Nationell Samling men uttrycker kritik mot hans oförmåga att tala med fransmännen generellt. Bland hans egna väljare förekommer kritik mot att han och premiärministern hade så få, om ens några, samtal med de fackliga ledarna under 2023 års första månader. Det föreföll som om regeringen utgick ifrån att det var meningslöst och att det gällde att driva igenom pensionsreformen med eller utan stöd av lagparagrafen 49:3, den som tillåter ett lagförslag att gå igenom nationalförsamlingen utan omröstning.

Det är många som förundras över att president Macron först nu börjar en dialog med väljarna. Varför skedde det inte när frågan diskuterades i parlamentet. Då reste han istället utomlands på olika statsbesök och premiärministern och de ansvariga ministrarna stod som fastkedjade vid regeringsbänkarna i parlamentets båda kamrar och tog emot skurar av slag från oppositionen. Nu är de alla ute på torgen men får då lyssna till slamret från kastrullerna. Det är möjligen för sent att nu söka en dialog med folket.

President Macron och hans premiärminister presenterar nu reformer inom en rad områden. Premiärminister Elisabeth Bornes pressträff i förra veckan innehöll en rad förslag men de var så vaga i konturerna att det enda som stack ut i hennes presentation var beskedet att den planerade migrationslagen skjuts upp. Politiska bedömare är övertygade om att hennes dagar är räknade. Hon får hålla ställningarna över våren och sommaren men till hösten kommer en regeringsombildning med en ny premiärminister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.