Minister i blåsväder

Minister i blåsväder 150 150 Tomas Lindbom

Hon heter Marlène Schiappa. Hon har suttit i alla de regeringar som styrt landet sedan Emmanuel Macron tillträdde som president 2017. Hon är en färgstark kvinna. Hon tillhör inte den stora grupp av teknokrater som dominerat hans regeringar. I hennes första ministerpost hade hon ansvaret för frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor, ett politikområde som engagerat presidenten. I dag har hon en annan roll i regeringen men ser fortfarande jämställdhetsfrågan som viktig i hennes uppdrag som minister.

Marlène Schiappa har en förmåga att fästa på kameralinserna. Hon har ansetts viktig för Macron genom sina delvis radikala åsikter men också genom ett språk och en öppenhet som charmar många. En typ av politiker som stämmer bra in i en medialiserad tid. Nu verkar det dock som om det blåser lite väl starkt runt henne. En fond med pengar som skänkts med tvivelaktiga motiv och så hennes medverkan i tidningen Playboy.

I senaste numret av den välkända herrtidningen förekommer Marlène Schiappa på omslaget och i text och bild inne i tidningen. Bilderna kan knappast provocera någon. Det är snarare sammanhanget hon befinner sig i som upprör en del. Bland annat har den nuvarande ministern för jämställdhet markerat sitt avståndstagande på ett mycket tillspetsat sätt men också fått ett aggressivt svar av Schiappa. En öppen konflikt inom regeringen!

Några bilder i Playboy passerar trots allt förbi och är sannolikt snart glömda. Däremot kan fonden Marianne ställa till mer problem. Tre mediebolag, varav bland andra franska public service-tv och det grävande mediebolaget Mediapart, har satt strålkastarljuset på fonden och plockat fram uppgifter som är besvärande. Fonden skapades av Schiappa direkt efter mordet på en fransk lärare, Samuel Paty, som i en skolklass visat teckningar på profeten Muhammed och av det skälet kort därefter blivit halshuggen av en islamist. Fonden med medel på 2,5 miljoner euro skulle, förklarade ministern vid en presskonferens,  stödja verksamheter som försvarade den franska republikens sekulära idéer och motarbetade attacker mot det fria ordet.

Enligt de grävande mediebolagen har vissa medel ur fonden delats ut till organisationer som inte primärt sysslat med att bekämpa brott mot yttrandefriheten och republikens principer. Det har bland annat framkommit att en organisation använt pengar till att angripa partier som stått i opposition till Emmanuel Macron i valrörelsen 2022. Paris borgmästare Anne Hidalgo som var en av presidentkandidaterna i detta val har angripits av denna organisation i en video som kan ses på bland annat youtube.

En utredning ska nu försöka komma tillrätta med sanning bakom dessa påståenden. Läget verkar vara problematiskt för Marléne Schiappa trots att hon förnekar att deltagit i fördelningen av medel till de olika organisationerna. Hennes politiska framtid står på spel.

President Macron har, det måste slås fast, varit ganska förskonad från besvärande affärer runt sig själv och sina ministrar. President Sarkozy anklagades för minst ett tiotal ekonomiska skumraskaffärer och blev senare även dömd i något fall. President Hollande uppmärksammades för en otrohetsaffär. Macron däremot förefaller vara moraliskt oklanderlig i god samklang med dagens krav på politiska ledare och det tycks även gälla hans ministrar med några undantag. Marlène Schiappas ansvar är sannolikt inte särskilt stort i sammanhanget. Hon kan ju mycket väl ha rätt i att hon själv aldrig varit involverad i fördelningen av penningmedel för att stärka yttrandefrihetens ställning i landet. Bara det faktum att hon trots allt är ansvarig minister kan ändå räcka för att hon ska tvingas avgå. Bilden på omslaget till Playboy hjälper henne sannolikt inte i det avseendet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.