Brigitte Macrons syskonbarn utsatt för politiskt våld

Brigitte Macrons syskonbarn utsatt för politiskt våld 150 150 Tomas Lindbom

Politiskt hot och våld har diskuterats intensivt under de senaste dagarna. Ett syskonbarn till presidentens hustru, Brigitte Macron, har attackerats och skadats i närheten av den chokladaffär som familjen Trogneux äger mitt i staden Amiens. Emmanuel Macron växte upp där. Hans blivande hustru verkade som lärare i den skola där Emmanuel var elev innan de, som ett par, flyttade tillsammans till Paris. Attacken mot syskonbarnet skedde samtidigt som en av landets borgmästare, i en annan del av landet, lämnade sitt ämbete och offentligt redogjorde för de hot som riktats mot honom i egenskap av förtroendevald politiker.

Råheten i det franska politiska livet har tilltagit under senare år. Det visar sig på många sätt. Ett tydligt exempel har varit de stora upploppen, kopplade till stora politiska frågor på nationell nivå. De gula västarnas revolt som från början riktades mot höjda bensinskatter ledde till svåra upplopp i en rad franska städer och under lång tid. Senast ledde också demonstrationerna mot pensionsreformen till liknande våldsutbrott. Det som märks mindre är de närmast vardagliga angreppen på folkvalda på lokal, regional och nationell nivå.

Sedan förra kommunalvalet 2020 har över tusen borgmästare, cirka 3,5 procent av samtliga i landet, valt att lämna sina uppdrag på grund av hot, trakasserier och rent våld. Det är en skrämmande siffra som på sikt kan hota den form av demokrati som i Frankrike innebär att en direktvald borgmästare representerar en by eller stad. Frågan är rimlig att ställa: Hur intresserade är medborgare att åta sig ett svårt politiskt uppdrag om risken för hot och våld är så stor?

Igår träffade den avgående borgmästaren, Yannick Morez i Saint-Brevin-les-Pins landets premiärminister för ett två timmar långt samtal. Regeringen oroas förstås rent allmänt över vad som händer men det som oroade regeringen mest var hur Yannick Morez på ett övertygande sätt beskrivit det dåliga stöd han fått av prefekten, statens högsta företrädare i borgmästarens del av Frankrike. Hoten mot Yannick Morez har pågått under en längre tid och han har uppenbarligen inte fått något stöd från prefekten i ett för honom mycket utsatt läge. De hotfulla angreppen på framförallt borgmästare i olika städer blir därför nu en viktig fråga om hur staten skyddar och stöder borgmästarna.

Våldsbrottet mot Jean-Baptiste Trogneux, ägaren av chokladaffären, utfördes av tre unga män, alla med kriminellt förflutet. De tre är nu fängslade och väntar på rättegång. I tv-intervjuer med invånare i staden Amiens framgick att många känner oro över att handla i butiken och att gå runt i stan med en påse med varunamnet synligt. Risken finns, menade de utfrågade Amiensborna, att vissa ungdomar går till fysiskt angrepp om de ser var personen handlat sina varor.

Detta våldsdåd mot ägaren till chokladaffären Trogneux ger också en bild av den uppskruvade stämning som råder i landet. Det förefaller ovedersägligt att attacken skedde därför att Trogneux har en koppling genom Brigitte Macron till maken, presidenten. Han är hatad men hatet har naturligtvis skruvats upp genom månader av hätska angrepp från den politiska oppositionen och alla invektiv som riktats mot honom i samband med de upprepade strejkerna och demonstrationerna. Ingen ska ifrågasätta det självklara i att opponera mot en statschef, en regering och dess politik. Problemet blir att aggressionsnivån har legat så högt under det senaste året. Det påverkar vissa människors reaktionsmönster. Våldet mot ägaren till chokladaffären och mot mer än tusen borgmästare under tre års tid måste tolkas i hög grad som resultatet av den starkt höjda politiska temperaturen i landet.

Igår fastställde en högre rättsinstans domen för mutbrott mot Nicolas Sarkozy. Han kommer att överklaga ännu en instans men domen i hovrätten ligger på flera års fängelse. Folks misstro mot höga politiker har också sin grund i brottsligt beteende från deras sida, även om Sarkozy själv förklarar att han är helt oskyldig till alla anklagelser. Mot president Macron riktas inga misstankar om brott. Det är hans person och hans politik som retat upp en stor del av befolkningen. Av skäl som kan vara svåra att analysera är raseriet och hoten mot politiker nu större än på många år.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.