Valrörelsen inför EU-valet är igång

Valrörelsen inför EU-valet är igång 150 150 Tomas Lindbom

I helgen startade valrörelsen på allvar inför EU-valet den 9 juni. Flera av de inblandade toppkandidaterna höll stora tal inför sina anhängare, mellan 5 och 10 000 entusiaster som mött upp i stora mässlokaler. Störst intresse rönte toppkandidaten för Macrons parti Renaissance, Valérie Hayer, som talade i Lille och toppkandidaten för Nationell Samlings EU-lista, Jordan Bardella, som i sin tur framträdde i Marseille. Valtemperaturen har stigit och det har skett redan tre månader före valdagen.

Opinionssiffrorna är intressanta. Det är helt uppenbart att kampen står mellan dessa båda partier och kandidater. Nationell Samling har i dag ett stöd av befolkningen på knappt 30 procent medan Renaissance ligger kring 20. Det är stor skillnad, större än för fem år sedan när det senast var val till Europaparlamentet. Den ökade klyftan mellan dessa partier hänger samman med den högervridning som sker överallt i Europa. I Frankrike är det också så uppenbart att kampen står mellan två ideologier och två synsätt på Europa. Den franska debatten klargör verkligen skillnaden mellan ett nationalistiskt parti som försvarar Europa men avvisar ett starkare EU och ett liberalt eller mittenorienterat parti som kämpar för ett EU med starkare makt för att därmed komma tillrätta med några av dagens stora problem, klimatkrisen och migrationen. Mer makt till medborgarna i varje land och attacker mot EU:s byråkrati och försök att styra över länderna, säger Nationell Samling. Ett starkare EU gynnar alla medborgare som behöver lösa fler problem tillsammans, svarar Renaissance.

Jag har lyssnat på Valérie Hayers och Jordan Bardellas tal och jag drar några slutsatser. För det första skiljer sig den retoriska nivån stort mellan kandidaterna. Hayer har inte samma politiska erfarenhet även om hon haft ansvarsfulla positioner inom EU. Bristen på förmåga att nå ut som folktalare märktes tydligt i talet i Lille i helgen. Bardella är raka motsatsen. Han behärskar publiken och lyfter stämningen i salen.

Det förefaller mig, för det andra, som om Nationell Samling nu inte bara genomgått en framgångsrik period av avdiabolisering av partiet. Det har skett steg för steg under Marine Le Pens period som dess ledare, från 2011. Nu har även detta så föraktade parti, omvittnat som populistiskt och idémässigt tunt, skaffat sig en mycket mer gedigen hållning i synen på förhållandet mellan nation och EU. Bardella höll – rätt eller fel – ett genomtänkt tal. Hayers tal däremot var platt. Hon förmådde inte lyfta det över nivån av enkla paroller. Det är nästan svårt att tro detta. Vi är så vana vid att extremhögern är vulgär och ytlig medan företrädare för etablerade mittenpartier är genomtänkta i sina resonemang. Nej, så var det inte den här gången. Det var tvärtom.

Väljarna gör inte heller sina val i första hand utifrån en genomgång av ställningstaganden i olika sakfrågor. Snarare handlar det om vilka eller vilket parti som bäst tolkat stämningarna i nationen i centrala frågor. EU-valrörelsen handlar för många väljare om att hitta övergripande svar på frågor som stör dem i deras vardag. Jordbruket är för många en viktig fråga där många hellre vill se en reglering av fri handel och främst begränsning av importen av livsmedelsprodukter från andra delar av världen. Många sluter upp bakom de franska bönderna. Energifrågan, främst en restriktiv klimatpolitik, hotar rörligheten för många, inte minst bilister i mer glesbebyggda områden. Migrationen upplevs av tillräckligt många som ett hot mot den franska civilisationen. Macron och hans parti uppfattas som okänsligt för vanliga människors frustration i dessa sammanhang. Det folkliga står mot teknokratin, tänker många och väljer bort de gamla makthavarna i Bryssel, de så kallade teknokraterna.

Tre tunga politiker inom Renaissance tackade nej till att toppa EU-listan. Det blev till slut Valérie Hayer som fick påta sig ansvaret att leda partiet i denna viktiga valrörelse. Nu backas hon upp frenetiskt av de främsta ministrarna och av Emmanuel Macron. Men hon måste höja sig och leverera drömmar om en bättre framtid för fler än en femtedel av befolkningen. Och hoppas att valdeltagandet blir lågt den 9 juni. Det gynnar hennes lista som alltid stöttas på valdagen av sin trogna  medelklass i storstäderna.

Frankrikes EU-vänliga parti hotas som så många liknande partier i andra länder.  Dessutom är vänstern svag i mätningarna. Socialistpartiet som delar de flesta av de åsikter som Renaissance företräder lär inte komma över 10 procent i valet. Valérie Hayer sa rent ut i en tv-intervju att hon hoppades att Socialistpartiet skulle förena sig i en allians med Renaissance. Det är förstås en utopisk tanke.

Valet står därför mellan två listor: Nationell Samling med förankring bland arbetare, lägre medelklass och bönder och Renaissance. Det senare partiet framstår dessvärre som byråkratiskt, förbudsorienterat. Hayer försökte i sitt tal i Lille att anklaga Nationell Samling för att upprepa västmakternas svek genom Münchenavtalet med Hitler 1938 när partiet misstänks vara opålitligt i kampen mot Putins anfallskrig mot Ukraina och mot Orban. Visst är fransmän i allmänhet rätt historiskt bevandrade men kanske just därför har parallellen blivit mer granskad och ifrågasatt än hon sannolikt hade önskat sig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.