Karl Gerhard var fransman

Karl Gerhard var fransman 150 150 Tomas Lindbom

Frågan kan ställas vad Karl Gerhard har att göra på en blogg som uteslutande ägnar sig åt franskt politiskt och kulturellt liv. Faktum är att få av våra stora artister under 1900-talet var så intimt kopplad till Frankrike som han. Många texter har musik av franska visförfattare och själv vistades Karl Gerhard ofta i sitt hus på Côte d´Azur.

Jag lyssnar ofta på Karl Gerhard. Städningen av lägenheten i Stockholm går mycket lättare till tonerna av Jazzgossen eller den elaka och roliga satiren av Pauline Brunius, mångårig teaterdirektör på Dramaten. I Karl Gerhards repertoar återfinner jag mycket franskt. Jag känner igen musik från George Brassens, Charles Trenet och många andra.

Karl Gerhard behärskade franska språket. Det märks inte minst i hans underbara kuplett om herr och fru Jansson från Birkastan i Stockholm  på resa till Paris. Han interfolierar lagom många franska ord och uttryck, inte sällan karikerade och försvenskade, utan att den som inte kan språket ska behöva missa innehållet. Herr och fru Jansson – en drummel till man med sin struntförnäma hustru – möter kärleken och kulturen i Paris. Karl Gerhard spelar skickligt på våra föreställningar om klumpiga svenskar i möte med kultiverade och lite väl förslagna fransmän som alltid lurar skjortan av oss naiva nordbor. Bilden var naturligtvis mer sann för femtio år sedan när nation och kultur uppfattades som nästan synonyma. En del stämmer trots allt även 2010.

Karl Gerhard älskade sina franska förebilder – framförallt Maurice Chevalier – och lyfte fram dem i olika publika sammanhang. Han gjorde  på det sättet mycket för att hålla svenskarna kontaktvägar med Frankrike öppna. Först och främst var han revyns och visans kung  i Sverige under flera decennier, från första världskriget och ändå in på 60-talet när han dog. Hans visor och kupletter står sig mycket bra än i dag. De bildar  en del av Sveriges kulturhistoria.

På lördag är det årsmöte i Göteborg för Karl Gerhard-sällskapet som  arrangerar föreläsningar och musikevenemang till hans minne. På sällskapets hemsida, www.jazzgossen.com, kan den som är intresserad söka medlemskap och beställa cd-skivor och böcker om och av honom. För en frankofil är Karl Gerhards texter en rik källa att ösa ur.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.