När presidenten möter folket

När presidenten möter folket 150 150 Tomas Lindbom

I torsdags kväll uppträdde Frankrikes president NicolasSarkozy i den privata tevekanalen Tf 1 i ett intervjuprogram. Nio så kallade vanliga fransmän frågade och presidenten svarade. En programform som är ny under Sarkozys presidenttid och som han själv tagit initiativet till. Det går att ifrågasätta formen.

Franska presidenter styr i större utsträckning media för sina syften än svenska statsministrar. Sarkozy är inget undantag och han har god kontroll över Tf 1 som är privatägd och vars chefer också är goda vänner till honom. Programledaren Jean-Pierre Pernaut är också den mest följsamma och eftergivna av den kanalens frontfigurer, studioreporter för nyhetssändningen klockan 13 på vardagarna.

Nio fransmän ställer frågor som av naturliga skäl kopplar till deras privata livssituation. Viktiga dokument över brister i det franska samhället; sådant som kan visa hur en regering misslyckats i sin politik på olika områden. Samtidigt skapar inte frågorna den laddning som de skulle göra med pålästa journalister. Sarkozy kan göra vad han vill med frågorna. Visa ödmjukhet inför frågans komplexitet eller ett erkännande av sina egna begränsningar vilket kan göra ett sympatiskt och anspråkslöst intryck.”Jag är trots allt en vanlig människa”. ”Jag erkänner att vi gjort fel”  Så svarade han bland annat under kvällen. Frågorna ger vidare presidenten möjlihet att utan särskilt störande följdfrågor berätta om sin politiska hållning i allmänhet och åtgärder som han vill genomföra i framtiden för att förbättra situationen.

Denna två och en halv timme långa utrfrågning av nio vanliga fransmän och med en välvillig studioreporter är ett mer lockande sätt för Sarkozy att stärka sin position bland väljarna. Faktum var också att tittarna, cirka 8 miljoner, i stor utsträckning stannade kvar under hela sändningstiden.

De försök som gjorts i svensk radio med direktkontakt mellan politiska ledare och svenska folket har också haft sina begränsningar men den svenska politiken är extremt intresseorienterad och konkret. En fransk president förväntas ha ett helikopterperspektiv på de politiska frågorna och därmed uttrycka sig mindre precist i konkreta fall. Därför förvandlas dessa möten mellan folket och presidenten lätt till PR-jippon.

En fransk president förväntas i den franska opinionen vara höjd över vanligt folk. Den som möter väljarna i en utfrågning av den typ som skedde häromkvällen i Tf 1 kan – om han lyckas – både visa en sympatisk sida av folklighet och samtidigt klara sig undan de skarpa frågorna genom att lägga alla sina svar så högt ovanför vardagsfrågorna att laddningen i vardagsmänniskornas frågor mister sin sälta.

Nicolas Sarkozy är i allmänhet bra i TV. Han har hittat sin form genom utfrågningar av vanligt folk och kan lugnt och lagom värdigt lägga ut texten i flera timmar utan att bli störd. Oppositionen rasar och de politiska journalisterna är frustrerade. Presidenten lägger nu grunden för en ny valseger i maj 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.