Hollande gör utspel om ekonomin

Hollande gör utspel om ekonomin 150 150 Tomas Lindbom

Francois Hollande gjorde ett överraskande utspel om ekonomin i fransk teve på måndagskvällen. Han föreslog en skatt på 75 procent av inkomster över 1 miljon euro om året. Det är ett utspel som redan fått stor uppmärksamhet och som säkert tagits emot välvilligt av stora delar av befolkningen. Regeringen däremot ser utspelet som oansvarigt med tanke på att den typen av hårda tag mot de rika snarare lockar fler att flytta ut sitt kapital och sin verksamhet utomlands och att effekterna rent budgetmässigt blir oerhört små.

Francois Hollande behöver inte alltid tänka på de långsiktiga effekterna utan måste visa att han och socialisterna står på de vanliga fransmännens sida. Det finns en uppenbar risk att Nationella fronten fångar in alltför många av arbetarväljarna som lockas av Marine Le Pens aggressiva attacker mot storkapitalet och den besuttna eliten i Paris. Hollandes mer realistiska och  ansvarsfulla politiska linje riskerar annars att  leda till lägre opinionssiffror och en förlust i valet.

Francois Hollande har i grunden ett förhålandevis radikalt ekonomiskt program. Han föreslår en lag som på allvar ska minska statsskulden som nu närmar sig 90 procent av BNP. Han vill beskatta kapital lika hårt som arbete. Han kommer att skärpa förmögenhetsskatten. Den socialistiske kandidaten vill också skärpa progressiviteten i skatteskalorna. Utspelet igår kväll om en 75-procentig skatt på de högsta inkomsterna är ett led i denna strävan.

Det går en tydlig skiljelinje mellan Hollandes ekonomiska program och Sarkozys ekonomiska politik under de gångna fem åren. Sarkozy har gynnat höginkomsttagarna och en av hans reformer att sätta ett tak för progressiviteten i skatteskalorna har väckt mycket ont blod – så mycket att han delvis backade och reformerade lagen i mer utjämnande riktning häromåret. Den sittande presidentens utspel i valrörelsen vänder sig till betydligt bredare grupper i samhället än hans politik under mandatperioden. Få litar ändå på honom när det gäller hans ekonomiska politik. Spåren förskräcker. Hollande har därför en stor möjlighet att faktiskt besegra Sarkozy i valet om valrörelsen kommer att handla om skatter och välfärdsfrågor. Hans ekonomiska program bör tilltala tillräckligt många av väljarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.