Copé segrade i valet inom UMP

Copé segrade i valet inom UMP 150 150 Tomas Lindbom

Det tog 24 timmar. Därefter utropade valledaren en segrare i valet till ny partiledare för UMP. Det blev Jean-Francois Copé som vann med 85 rösters övervikt i ett val där cirka 160 000 personer deltog. Segern är alltså mer än hårfin men det viktiga var att Copé vann trots att de flesta räknat med att hans motkandidat Francois Fillon,Sarkozys premiärminister, skulle ta hem spelet och att det är en tydlig skillnad mellan sympatierna bland väljarna i stort (här ledde Fillon klart i alla mätningar) och sympatierna hos medlemmar och aktiva.

Orsaken till Copés seger är att de aktiva känner ett starkt behov av konfrontation mot den sittande socialistiska presidenten men också att Copé haft kontroll över partiets maktapparat genom att han redan var ordförande, ett ämbete han ärvde av Nicolas Sarkozy. Han är i sin framtoning också mer lik den tidigare presidenten. Han saknar den mer landsortsmässiga och pragmatiska framtoningen som är Fillons signum.

Frågan är förstås vad som händer med UMP och vem som har störst chans att utmana Francois Hollande i presidentvalet 2017. UMP hotas av splittring efter detta utslag 50.03 procent mot 49.97. Bitterheten hos förlorarna är stor. Under valkampanjen tonades de politiska skillnaderna ner. Nu visar de sig öppet. Fillons anhängare menar att Copé driver en alltför högerorienterad linje. Fillon och hans omgivning talar mer om samling kring värderingar som beskrivs som center-höger. Viktiga konfliktområden är synen på invandring och på Nationella fronten. Copé har överlag en aggressivare ton mot vänstern än Fillon.

UMP består av flera grupperingar som i tider av framgång håller samman men som i motgångens stund angriper varandra. Copé kommer att få stöd av den hårda högern som vuxit sig starkare inom UMP under Sarkozys år vid makten. Många av dem är gaullister – den för övrigt tyngsta gruppen inom UMP – men en hel del gaullister som till exempel Fillon drar sig mer mot mitten och upplever ökat främlingskap för UMP med den nye ledaren.

Det politiska landskapet till höger om socialisterna är så komplicerat att knappt de franska politologerna kan redogöra för dess topologi. Det som händer nu är att olika grupperingar inom centern – innanför eller utanför partinionen UMP – skärper tonen mot UMP. Tydligast är förre miljöministern Jean-Louis Borloo, ledare för Parti radical – som i parlamentet bildat centergrupperingen UDI. Till UDI söker sig nu en del centerpolitiker som tidigare tillhört UMP och som till i söndags försvarat UMP.  Borloo uttalar sig nu öppet kritiskt mot Copé.

Ingen vet vad som kommer att hända under de närmaste månaderna. Copé kommer förmodligen försöka att öppna armarna mot fillonisterna och täppa till utfartsvägarna mot mitten. Fillon kommer att bida sin tid och se om han till exempel kan väljas till borgmästare i Paris om två år och med det ämbetet som bas ta upp kampen med Copé om att bli nästa presidentkandidat för högern. De moderata och liberala politikerna inom UMP och UDI kan möjligen söka hitta en egen kandidat – Fillon eller någon annan – som utmanar Copé och Marine Le Pen. Jean-Louis Borloo vill säkert själv kandidera till ny president i Frankrike 2017.

Marine Le Pen har skapat begreppet Rassemblement Bleue Marine. Hon hoppas knyta copéister till sin samling och bli starkare än högerfalangen inom UMP. Lyckas hon kommer hon definitivt att spräcka UMP och skapa ett nytt landskap. Då kommer centern och fillonisterna att försvinna bort från UMP och Copé tappa också en del väljare och medlemmar till denna marinblå samling. Resultatet blir då tre ganska jämnstarka grupper, fillonister och centern, spillrorna av UMP med Copé i täten och ett förstärkt Nationella Fronten med avhoppare från UMP. Jean-Francois Copé kommer aldrig att ingå en verklig allians med Le Pen. Men hans flörtande högerut kan göra honom sårbar för avhopp både till Le Pen och till mitten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.