Det konservativa Frankrike demonstrerar

Det konservativa Frankrike demonstrerar 150 150 Tomas Lindbom

Jag går utefter ett av tre demonstrationståg i Paris denna söndag den 13 januari 2013. Jag ser tiotusentals stå på det stora Marsfältet nedanför Eiffeltornet. Klockan är halv tre och det dröjer ytterligare över två timmar innan alla samlats och talen kan börja från den stora scenen. Folk väntar tålmodigt i kylan. Paris upplever en av sina kallaste dagar i vinter. Polisen räknar ändå till 350 000 människor. Arrangörerna bedömer siffran till 800 000. Alla vill de hindra lagen om äktenskap för alla.

Det konservativa Frankrike finns verkligen. Göran Hägglund skulle bli lycklig om han såg denna demonstation. Dessa människor är uppenbarligen vad han kallar för verklighetens folk. Det är det traditionella Frankrike. Jag ser faktiskt inte en enda svart person i hela tåget och jag ser ändå tiotusentals personer passera förbi. Jag anar att det är så här det blir om man fångar in katolikerna från hela Frankrike. En stabil medelklass som bär på plakatet Riv inte upp våra rötter.

Jag går hem mitt under demonstrationen och ser de sista timmarna på teve som sänder direkt. Demonstranterna intervjuas: ”Jag demonstrerar för andra gången i mitt liv”, säger flera av de äldre. Första gången var demonstrationen för en starkare ställning för de katolska privatskolorna i landet och det skedde 1984. ”Ett barn ska ha en mamma och en pappa”, säger andra.

Allt går mycket städat till. Det konservativa Frankrike är inte aggressivt utan värdigt. Plakaten är också få. De flesta bär på en blå flagga med texten Manif pour tous, huvudorgansationen för kampen mot regeringens lagförslag att tillåta äktenskap och adoption också för homosexuella.

Den politiska högern går tillsammans med katolikerna. Ledaren för UMP, Jean-Francois Copé som många väljare hoppas blir nästa högerpresident efter Sarkozy, är med i tåget och samlar fler katolska röster inför kommande val. UMP:s väljare är mer kritiska mot lagförslaget än Nationella fronten. Marine Le Pen väljer att avstå men uttalar sig ändå välvilligt om dem som går i tåget och flera av de ledande partifunktionärerna deltar. Några av de mer liberala politikerna inom UMP avstår, bland annat Natalie Kosciusko-Morizet som en del hoppas ska kunna ta över partiet och hindra den snabba högervridning som började med Sarkozy och som nu fullföljs av Jean-Francois Copé.

De politiska kraven från demonstranterna sammanfattas i en begäran till president Hollande att dra tillbaka förslaget och utlysa folkomröstning. Ingenting tyder på att han kommer att göra det. Det vore ett erkännande av sin egen politiska svaghet och skapa en fruktansvärd besvikelse i hela vänstern, inte minst bland de organisationer som kämpar för homosexuellas rättigheter. Däremot finns risken att han gör vissa koncessioner och till exempel skjuter på förslaget om assisterad befruktning för lesbiska kvinnor. Detta förslag är planerat att presenteras i en särskild familjeproposition senare i vår. Den massiva demonstrationen igår kan ha givit honom kalla fötter. Han är angelägen om att vara en president för alla och nu visar det sig att en majoritet av fransmännen är emot assisterad befruktning. Stödet för adoption har nu också krupit under 50 procent av väljarna.

Lagen om äktenskap för alla och adoptionsrätt tas upp i nationalförsamlingen och senare i senaten under de kommande veckorna. Före dess ska också försvararna av lagförslaget demonstrera, söndagen den 27 januari. Det blir förstås spännande att se om denna demonstration kan bli lika stor eller större än den som genomfördes igår.

Frankrike kommer med all säkerhet att få sin lag. När den är genomförd lär den politiska högern få en baksmälla. Dess taktiska spel före beslutet kan straffa sig efteråt. Högern döms som hopplöst efter sin tid. De konservativa katolikerna som demonstrerade på Paris gator igår är trots allt ingen grupp att luta sig emot när landet går mot framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.