Katolicism och konservatism i en salig blandning

Katolicism och konservatism i en salig blandning 150 150 Tomas Lindbom

Lagförslaget om samkönade äktenskap har blivit en stor politisk stridsfråga i Frankrike. Den öppnar dessutom för andra konflikter: om religionens roll i samhället och om skolans neutralitet i värdefrågor.

Det drar ihop sig till den stora nationella demonstrationen mot regeringens lagförslag som kallas ”äktenskap för alla”. På söndag kommer den politiska högern och de religiösa samfunden att visa upp sitt motstånd mot lagen. Alla förväntar sig en kraftfull manifestation. Både den republikanska högern och Nationella fronten kommer att visa sig i demonstrationstågen även om partiledarna inte lär framträda. Katolikerna kommer också att demonstrera.

Kritiken mot lagförslaget kan sammanfattas i att dessa grupper motsätter sig att jämställa samkönade civila vigslar med heterosexuella vigslar. Äktenskapet är en förening av en man och en kvinna. Äktenskapet är också till för att fortplanta släktet och alla barn bör ha en mamma och en pappa. Erfarenheten visar att barn inte utvecklas väl om de växer upp i samkönade familjer.

På franskt vis kopplas denna fråga till andra konflikter i samhället. Landet har 8 300 privata skolor som huvudsakligen är katolska. Generalsekreteraren för dessa skolor skrev den 12 december till alla rektorerna och föreslog i vaga ordalag att varje katolsk skola borde på lämpligt sätt ta initiativ till att klargöra frågan om samkönade äktenskap. Vagt uttryckt men mellan raderna gick det att läsa ut att de privata skolornas lärare borde ta upp frågan med elever och föräldrar och – vilket regeringen tror – bedriva en kampanj mot lagförslaget.

Utbildningsminister Vincent Peillon kritiserade detta utspel i Le Monde strax efter nyår. Han manade till återhållsamhet och ansåg att skolor inte skulle vara platsen för propaganda för och emot detta lagförslag. Det bröt mot principen att även de privata skolorna måste respektera separationen mellan kyrka och stat och respektera en form av objektivitet i värdefrågor.

Olyckligtvis letade högeroppositionen upp ett nyhetsinslag i teve från oktober förra året där ministern för kvinnofrågor och regeringens taleskvinna, Najat Vallaud-Belcacem varit ute i en statlig skola tillsammans med en gay och lesbisk organisation och pläderat för samkönade äktenskap. Hennes uttalande vevas nu i teve och citeras av motståndarna.

Lagförslaget om samkönade äktenskap har nu blivit en fråga om hur skolor, privata och offentliga, ska tala om samlevnadsfrågor. De katolska ledarna i landet visar sig alltmer angelägna om att få använda skolorna till evangelisering. Flera biskopar menar att staten i dag tränger tillbaka kyrkan alltmer, att allt färre går i kyrkans mässor och att kyrkan därför behöver sina skolor för att sprida de goda kristna värderingarna till en ny generation.

Vänstern i Frankrike är av tradition kopplad till den offentliga, religionsbefriade skolan. Högern har alltid litat på de katolska rösterna samtidigt som den är angelägen om att framstå som lika stark försvarare av den sekulära staten. I den aktuella striden kring samkönade äktenskap går ändå högern hand i hand med katolikerna med undantaget för att dess ledare inte vill gå i demonstrationstågen med biskopar och andra kyrkliga ledare.

Inget tyder på att regeringen kommer att backa i sin inställning till frågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.