Francois Hollande och arbetslösheten

Francois Hollande och arbetslösheten 150 150 Tomas Lindbom

Arbetslösheten i Frankrike ökar fortfarande. Francois Hollande lovade en vändning under slutet av 2013 men även detta års första månad pekar i fel riktning. Inga bra nyheter inför det kommunalval som hålls i slutet av mars och som kommer att präglas till viss del av läget nationellt.

”Franska folket är inte politiskt engagerade i femtio frågor utan bara en; arbetslösheten”. Så sa politologen Roland Cayrol i teve häromdagen och han har kanske rätt. I varje fall domineras bilden av Francois Hollande som den som inte lyckas lösa den fråga som han gjort till sin huvuduppgift; ökad tillväxt som leder till fler jobb och därmed på sikt en positiv nedåtgående kurva för arbetslösheten.

Januarisiffrorna visar att arbetslösheten nu ökat med ytterligare 8 000 personer vilket innebär att den totala arbetslösheten ligger en bit över 3,5 miljoner. Det är främst personer över 50 år som drabbats i den senaste mätningen.

Arbetslösheten är ett gissel för Hollande och för regeringen. Den blir politiskt så mycket svårare eftersom regeringen lagt all sin prestige i frågan. Nu satsar den sedan några månader på ett spår; lättnader för företagen. Det talas om det socialdemokratiska eller socialliberala spåret. Den traditionella socialistiska linjen i Frankrike med ett mer statligt engagemang i näringspolitiken får alltmer stryka på foten för en förhoppning om att lägre skatter för företagen ska göra näringslivet mer innovativt och lönsamt

Kommunalvalen i mars kommer att påverkas av den nationella krisen. De negativa januarisiffrorna vad gäller arbetslösheten kommer att utnyttjas till bristningsgränsen av högeroppositionen. Det kommer sannolikt att bli ett svidande nederlag för socialistpartiet. Det är viktigt för dem att vinna någon eller några av de större städerna för att minska intrycket av katastrofförlust. Kan Anne Hidalgo vinna Paris och Gérard Collomb vinna Lyon är mycket vunnet. Sådana segrar kan ge intryck av att högern inte lyckats i kommunalvalen och saknar kraft att utmana majoriteten också i fortsättningen. Både Hidalgo och Collomb leder i opinionsmätningarna.

Ändå hänger den ekonomiska krisen som en kvarnsten om halsen på Hollande. Han måste lyckas vända nedgång till framgång i denna fråga för att opinionen ska vända till hans fördel. Nu är det snart bara tre år till nästa presidentval.

Leave a Reply

Your email address will not be published.