Om Paris kommer under vatten…

Om Paris kommer under vatten… 150 150 Tomas Lindbom

Paris under vatten. Det är kanske inte den första reflektion vi gör inför en resa till Frankrikes huvudstad. Vi tänker på terrorhot men inte på översvämning. Men det är en uppenbar risk som myndigheterna förbereder sig för trots att det inte hänt sedan 1910. Men tiderna är andra nu. Klimatkrisen ökar riskerna.

En rad experter är klara över att en översvämning med svåra konsekvenser kan inträffa i Paris vilket år som helst. Vattennivån i floden Seine stiger och vattnet strömmar in på gator och in i hus i det platta området på var sin sida om floden. Jag har själv funderat på detta när jag flanerat utefter kajerna och kunnat konstatera att vattnet vid vissa tidpunkter nått en nivå väldigt när kajen där jag promenerat. Visserligen finns det en säkerhetsmarginal mellan floden och gatorna och husbebyggelsen men den säkerhetsmarginalen bedöms som otillfredsställande om staden får uppleva en riktigt katastrofal översvämning. Bedömningar görs som visar att uppemot en halv miljon parisare då blir direkt involverade i krisen och att dricksvattnet i kranarna blir otjänligt för närmare 1,5 miljoner människor i storstan. Det rör sig förstås om både parisarna och dem som bor intill Seine men i förstäder utanför själva huvudstaden.

Experterna talar om risken av en vattennivå på upp till två meter över markytan i de låga områdena utefter Seine. Det innebär att vattnet täcker ytterdörrar och fönster på nedre botten. Gatorna blir förstås fyllda med vatten och gör det omöjligt att både gå och köra bil.

Den parisiska motsvarigheten till SL i Stockholm har byggt barriärer på vissa ställen för att stoppa vattenflödet ner i pendeltågs- och tunnelbanestationer. Den klassiska stationen i Paris har nästan alltid en spärr och informationsdisk en bit under jorden, dit en smal trappa leder.

En Parisvistelse i gummistövlar är alltså inte helt orealistiskt om oturen är framme. Just i dag verkar det i alla fall lugnt. Efter en lätt nederbörd med snöblandat regn igår är det uppehållsväder och cirka 8 grader i stan. Jag tror jag ska ta en promenad utefter Seinekajen.

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.