Fillon tydliggör sin linje i skarpt debattsamtal med Juppé

Fillon tydliggör sin linje i skarpt debattsamtal med Juppé 150 150 Tomas Lindbom

Igår kväll samlades återigen en stor del av det franska folket för att följa en tv-debatt mellan högerkandidater. Denna gång 8,5 miljoner vilket är en imponerande siffra. Debatten mellan Alain Juppé och Francois Fillon, som nu möts i den andra valomgången av högerns primärval nu på söndag, var intensiv och instruktiv. Säga vad man vill om fransk inrikespolitisk debatt men inte är den ytlig. Den ställer krav på tittarna och den håller sig på en hög nivå.

Debatten varade i närmare två timmar utan avbrott. Tre journalister ställde frågor men gav också de båda duellanterna tid att svara. Ibland tillrättavisade Juppé eller Fillon någon av journalisterna. De drog sig inte för att ibland kalla den verklighetsbild som frågorna byggde på för karikatyrer. Vid flera tillfällen begärde de även mer tid för att svara. Frågorna kräver det, menade båda två. Franska politiker lägger sig inte för journalisternas försök att snuttifiera det politiska samtalet. De tillrättavisar dem istället.

Debatten gav mig och säkert många tittare ökad klarhet i hur Fillon och Juppé tänker kring centrala politiska frågor och vilka skillnader som finns mellan dem. Det var uppenbart att Fillons linje var radikalare i meningen att både skärpa tonen kring lag och ordning, skola och nationell identitet och inom området ekonomisk politik. Några exempel:

Fillon ville öka antalet privatläkare och göra delar av sjukförsäkringen privat där varje medborgare betalar en tilläggsförsäkring för att kunna utnyttja vård i enklare sjukdomsfrågor. Fillon ville också minska antalet anställda i den offentliga sektorn med cirka 500 000 personer och samtidigt höja arbetsveckan från 35 till 39 timmar men bara betala för 37 timmar. Det ska också gälla både den privata och den statliga sektorn. I Frankrike har alltid de offentliganställda haft bättre förmåner men Fillon ville minska på den skillnaden.

Fillon lyfte många andra frågor. Bland annat menade han att skolan i lågstadiet inte ska ändra någonting i historieundervisningen. Den ska vara helt inriktad på att berätta Frankrikes ärorika historia från början till slut. Han skrämde sina väljare med att vissa partier (=läs vänstern) vill börja tala om slaveriet redan i småklasserna. Tvivlet på den franska kulturens storhet kan tas upp i gymnasiet, kanske lite i högstadiet, menade han. För en konservativ som Fillon är genderundervisning eller kritisk granskning av kolonialismen otyg som inte ska besvära de små barnen.

Alain Juppé är i grunden också en konservativ politiker men är i varje fall i spelet om makten inom Les Républicains mer angelägen att öppna också för väljargrupper som är mer moderna och som misstror alltför liberala förslag på ekonomins område. Juppé kom i debatten att framstå som mer moderat, mer angelägen att också involvera andra kulturer än den traditionellt franska. Han pläderade för att det i samhället måste finnas en diversitet. Det senare ordet ville inte Fillon ta i sin mun. Juppé anklagade Fillon för att ha sagt sig vara kritisk i teorin till abort även om han inte har på sitt program att förändra abortlagstiftningen. Juppé sa sig rakt av värna aborträtten. Det fanns också små skillnader i synen på äktenskap för samkönade par. Även här var dock Fillon noga med att säga att han inte tänkte riva upp lagen om han blev president.

Juppé gick inte heller lika lång i liberal riktning i frågan om att minska inom den offentliga sektorn. Han föreslog endast en nedskärning på 200 000 poster. Han var inte beredd heller att införa en privat del i sjukförsäkringen.

Segern i debatten föreföll mig gå till Fillon. Han var mer på offensiven, mer tydlig och rimligen talade han bättre till högerns väljarkår, särskilt den del som faktiskt går och röstar i primärvalet. I varje fall är det svårt att se att Juppé kan gå om Fillon som vann med 16 procent över Juppé i den första valomgången och dessutom fick Sarkozys stöd direkt efter på söndagskvällen.

1 comment
  • Tyrgils Saxlund

    Ibland får man fel: Juppé föreföll ligga väl till, men nu tyder det mesta på att Fillon tar hem dessa partival. Sedan kan ju det få konsekvenser av olika slag, vi får se. Det var en bra debattredovisning och det förefaller att Fillon är en god högerkandidat. Vore jag fransman fick han min röst.
    Sedan kommer han att få problem med att få igenom sitt ekonomiska program: det är naturligtvis nödvändigt att reformera fransk ekonomi och arbetslagstiftning. Men stora grupper fransmän vill inte ändra någonting – och då lär nedgången också fortsätta.
    Och så har vi ju det fortlöpande jihadistiska hotet. Det är inte över och kan ändra spelplanen ytterligare inför valet. I vassen lurar Marine, på många sätt en skicklig politiker om man gör en politikeranalys.
    Valet av Fillon tyder på intressanta pågående åsiktsförskjutningar i fransk opinion och som jag har svårt att analysera, utan att befinna mig på plats i landet. Bevakningen av fransk politik är numera undermålig i svenska media. Man får gå till utländska. Tidigare var det inte så illa; vi hade ett antal lysande svenska korrespondenter placerade i Frankrike. Så inte längre. Och sämre lär det bli. Men det är en annan historia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.