Fillons seger förändrar landskapet i Frankrike

Fillons seger förändrar landskapet i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Allt pekar på att Francois Fillon vinner den andra valomgången i högerns primärval på söndag i envigen med Alain Juppé. Det får i så fall konsekvenser för den politiska spelplanen inför presidentvalet. Kandidater i andra partier som sett starkare ut blir svagare och tvärtom med en seger för Fillon.

Jag utgår nu ifrån att Fillon vinner söndagens avgörande primärval. I så fall råder det ingen tvekan om att Fillon placerar Les Républicains längre ut till höger i presidentvalet än som varit fallet med Juppé som segrare. Spelplanen ritas om. Låt oss syna de viktigaste förändringarna.

Fillon kan ta en del röster från Nationella fronten i ett av deras två stora fästen, sydöstra Frankrike, från Marseille och österut till italienska gränsen. Där regerar systerdottern till partiledaren, Marion Maréchal Le Pen. Hon är mer liberal i ekonomiska frågor och mer värdekonservativ än sin moster. Precis som Fillon. Här skulle alltså den senare kunna ta en del röster och skada Nationella fronten.

Å andra sidan är hans starkt liberala framtoning i ekonomiska frågor en måltavla för den officiella partiledningen inom FN. Det han eventuellt vinner vid Medelhavets strand förlorar han i övriga Frankrike. En del väljare kan i centrala och norr Frankrike kan välja att flytta sina sympatier från Les Républicains till FN.

Fillon lämnar ett större tomrum i mitten där Juppé hade kunnat vara en röstfiskare. Ledaren för mittenpartiet Modem, Francois Bayrou, har deklarerat att han inte skulle kandidera som presidentkandidat om Juppé blev vald. Nu väntar alla på hans beslut. Ställer han upp kommer han mycket väl kunna ta minst tio procent av väljarnas röster i presidentvalet  och många av de röster tvingas Fillon lämna över till honom.

Emmanuel Macron rör sig i landskapet kring mitten och den socialliberala delen av vänstern. Han får större utrymme med Fillon som högerns kandidat. Juppé kunde av många uppfattas som en samlande politiker. Å andra sidan får Macron mindre utrymme om Bayrou ställer upp som kandidat. Bayrou och Macron är dock inte, det ska framhållas, samma typ av mittenpolitiker. Bayrou kan snarare betraktas som socialkonservativ med stark betoning på social medan Macron är socialliberal med stark betoning på liberal; inte minst i sina ställningstagande mot undantagslagarna som råder i Frankrike, kriminalpolitik och andra frågor av den typen som i Frankrike kallas säkerhetsfrågor.

Fillon som kandidat för Les Républicains ställer alltså nya frågor kring hur spelet nu kommer att utvecklas inför valet. Med Bayrou som kandidat kan det bli ett nollsummespel i mitten. Kandidaterna där tar ut varandra och Fillon går vidare till en andra valomgång mot Marine Le Pen. Utan Bayrou som kandidat har faktiskt Macron en möjlighet att bli Le Pens motkandidat.

Osäkerheten är stor och mycket annat kan hända på vägen. Kommer Socialistpartiet att kunna presentera en egen kandidat från sitt primärval i januari och genom den personen lägga sig i matchen? I dag förefaller det mindre troligt men sista ordet är inte sagt. Inte ens Hollande kan räknas ut fullständigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.