Socialistpartiet och den sociala frågan

Socialistpartiet och den sociala frågan 150 150 Tomas Lindbom

Den intensiva valkampanjen inför Socialistpartiets (PS) primärval i två omgångar, söndagarna den 22 och 29 januari, är igång. Igår söndag genomfördes den andra av tre valdebatter på tv. Tre kandidater får mest röster i den mätning som gjordes av tv-timmarna direkt efter sändning. Vänsterflygelns Benoît Hamon leder bland de tv-tittare som samtidigt säger sig rösta vänster. Skiljelinjen är tydlig i frågor om lag och ordning och bekämpningen av terrorism. Den sociala frågan är nu också het.

Spänningen mellan vänster- och högerflygeln inom PS tycks bestå och mittenkandidaten Vincent Peillon tycks inte attrahera vänsterväljarna.  Ska man tolka de senaste mätningarna kommer Manuel Valls och Benoît Hamon att gå till den andra valomgången med Arnaud Montebourg, också tillhörande vänsterflygeln, som ett möjligt alternativ till Hamon. Det i sin tur öppnar för en slutlig seger, i andra valomgången, för någon av vänsterflygelns kandidater. Ett intressant läge som stärker Emmanuel Macrons ställning i presidentvalet och kan göra att en rad mer mittenorienterade socialister kommer att rösta på honom och inte på den kandidat som partiet tagit fram i primärvalet.

Den sociala frågan blir allt hetare i valkampanjen. Benoît Hamon har lagt ett förslag om medborgarlön. Det avvisas av Valls med motiveringen att han är en kandidat för arbete och även av Montebourg som är mer traditionell socialist. Inte oväntat får Hamon stöd av en grön kandidat som också ställer upp i primärvalet.

Utformningen av socialförsäkringen av sjukdomar  (sécurité sociale) har också blivit valfråga. Vänsterflygelns kandidater vill göra försäkringen mer generös än i dag när varje patient måste ha en mindre tilläggsförsäkring för att få alla pengar tillbaka vid läkar- och sjukhusbesök. Förmodligen har frågan blivit aktuell sedan högerkandidaten i presidentvalet, Francois Fillon, har föreslagit viss privatisering av sjukförsäkringen. Hans förslag kommer inte särskilt lämpligt eftersom socialistregeringen faktiskt fått ner underskottet i sjukförsäkringen till ett minimum. Det är inte alldeles nödvändigt att spara ännu mer på detta område utan Fillons utspel kan snarare uppfattas som ett ideologiskt färgat högerutspel.

Det är påfallande att kandidaterna i Socialistpartiets primärval har spenderbyxorna på. En  politiskt bedömare kallade häromdagen primärvalet för en socialistisk partikongress. Kandidaterna talar till varandra och söker vinna de trogna med ett generöst reformprogram. Det gäller inte bara socialförsäkringarna utan även skolan. Arnaud Montebourg säger rent öppet att han vill överge den strama budgetpolitik som den nuvarande regeringen under Hollandes ledning genomfört.

Det går också att urskilja att partiets kandidater har gemensamma ståndpunkter i frågor som rör jämlikhet och social rättvisa men förslagen känns ibland ofinansierade och ibland uttryck mer för retorik än genomtänkt politik.

Väljarnas preferens för hårda tag och krig mot terrorismen är ett bekymmer för dessa kandidater. Ingen vågar riktigt formulera ett alternativ till den majoritetslinje som råder i landet. Manuel Valls å sin sida är en del av en hård repressiv linje. Montebourg, Hamon och även Peillon talar befriande lite om det muslimska hotet men vågar inte riktigt ta strid med den repressiva högern som skärpt tonen i den frågan, uppmuntrad av en xenofobi opinion i stora delar av väljarkåren.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.