Republikanerna väljer ny ordförande och styr högerut

Republikanerna väljer ny ordförande och styr högerut 150 150 Tomas Lindbom

De är tre som tävlar om att bli högerpartiet Republikanernas ledare i Frankrike. Bara en av dem har en chans att vinna. Han heter Laurent Wauqiez och han samlar nu den så kallade hårda högern (la droite dure) kring sin person och med klara förhoppningar om att fånga in en del av Nationella frontens väljare.

I december avgörs valet av ny ledare för Republikanerna. Detta sargade parti vill nu hitta tillbaka till en tydlig profil som kan samla de aktiva och förstås också på sikt vinna röster i kommande val.Det första valet sker till Europaparlamentet 2019.

Laurent Wauquiez är en självklar vinnare. En 42-åring med bakgrund som minister under de sista åren med Nicolas Sarkozy som president. Han uppbar då rollerna som Europaminister och sedan utbildningsminister för högskolorna. Under sina första år på den nationella nivån var han känd som en mittenman inom dåvarande högerpartiet UMP. Från och med 2011 kom han ut som profilerad representant för den hårda högern. Han har i sin nya roll påmint mycket om Sarkozy men befinner sig längre ut till höger. Han vill nu samla partiet kring en linje som är mer folklig och där försvaret för en traditionell fransk identitet lyfts fram. Det innebär att han inte drar sig för uttalanden som är i linje med Marine Le Pen. Han är också i likhet med Nationella fronten starkt EU-skeptisk.

Laurent Wauquiez är en utpräglad karriärpolitiker. Han har naturligtvis klart för sig att det finns ett utrymme i det politiska landskapet för en antiliberal höger som lockar breda folkliga grupper i samhället, inte minst utanför de stora städerna. Han tävlar till stor del med Nationella fronten om samma väljargrupper. Han har också sett hur stora problem som Marine Le Pens parti haft sedan valet och hoppas kunna göra inbrytningar i det partiets väljargrupper. Han kan samtidigt utmana Emmanuel Macron med ett diametralt annat program. Macron är EU-vän, liberal i både ekonomiska och sociala frågor och har svårare att attrahera det Frankrike som misstror eliten och som ser med skeptisk blick på dennes näringslivsreformer och förändringar i arbetsrätten.

Republikanerna är ett splittrat parti och det är inte orimligt att Wauquiez´ agenda stöter bort en del av dess gamla, mer högborgerliga väljare som har goda inkomster och lockas av Macrons moderna och internationella (=anglosaxiska) framtoning. Partiet är redan splittrat i nationalförsamlingen i en falang som kallas de konstruktiva och som står nära La République en Marche! och en falang som befinner sig i tydlig opposition mot President Macron och hans regering. Utnämningen av Wauquiez  till partiledare kan leda till att de konstruktiva lämnar partiet. Troligen kommer inte den brytningen i så fall att störa hans nattsömn påtagligt.  Han kan i det läget skapa ett tydligt konservativt och nationellt högerparti. De konstruktiva lämnas åt sitt öde och sugs förmodligen upp av Macron och hans parti.

Under nästa år kommer bilden att klarna. Det är möjligt att det politiska landskapet om ett år i huvudsak består av La République en Marche! med en dominerande ställning i nationalförsamlingen och tre grupperingar som utmanar, alla med en mer nationell, EU-kritisk profil och samtidigt med ambitionen att fånga upp missnöjda folkliga grupper i samhället. De tre grupperingarna kommer sannolikt att vara Nationella fronten och Republikanerna till höger och La France Insoumise till vänster. Frågan är vad som kommer att hända med Socialistpartiet. Partiet har visserligen fler mandat i nationalförsamlingen än både La France Insoumise och Nationella fronten men sämre stöd i folkopinionen och med en otydlig profil. Socialistpartiet behöver snarast samla sig till ett genomgripande programarbete och samla styrkorna för att inte marginaliseras totalt i det franska politiska livet.

1 comment
  • FirstClaude

    I have noticed you don’t monetize your site, don’t waste your traffic,
    you can earn additional bucks every month because
    you’ve got hi quality content. If you want to know how
    to make extra bucks, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

Leave a Reply

Your email address will not be published.