Coronaviruset oroar i Frankrike

Coronaviruset oroar i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Kanske är det en ödets ironi; när pensionsreformen kör fast i nationalförsamlingen och regeringen ser sig tvungen att driva igenom förslaget via dekret så riktar människor all uppmärksamhet på coronaviruset President Emmanuel Macron låter sin premiärminister sköta pensionerna och tar själv ledningen över arbetet att stoppa sprideningen av det virus som nu oroar stora delar av världens befolkning.

Enligt tidningsuppgifter steg igår måndag antalet officiellt smittade från 130 till 191 på en dag. Tolv regioner är påverkade i meningen att minst tio är smittade. Det kan tyckas vara låga siffror men allt tyder på att siffran ökar stadigt. Som i Sverige konstaterar myndigheterna att antalet smittade sannolikt är betydligt fler. Många lever med smittan utan att den visar synliga tecken.

Franska folket oroar sig för sig och sin familj enligt en färsk undersökning, 61 procent. I grunden är också fransmännen djupt misstrogna mot den politiska ledningen. Sannolikt påverkas den höga siffran av detta faktum.

President Macron och regeringen gör sitt bästa för att visa engagemang i frågan och handlingskraft för att begränsa spridningen. I varje fall är det deras ambition. Många bedömare menar att de åtgärder som vidtas inte följer en klar och konsekvent linje. I förra veckan lät myndigheterna 6 000 Juventussupportrar ta sig till matchen i Champions League mot Lyon, i Lyon. Det sägs i efterhand att delar av supporterskaran kom ifrån det särskilda drabbade området kring staden Milano.

Nu har myndigheterna å andra sidan vidtagit en rad drastiska åtgärder. Paris är inte bland de mest utsatta områdena för smitta men så sent som i förrgår stängdes Louvren för alla besökare. Regeringen har däremot ingen tanke på att stänga metrotrafiken. Parisarna har ju ändå levt utan metro under en stor del av vintern på grund av strejker så de borde vara vana vid att ta sig fram på elcyklar och till fots. Vissa skolor har stängts men det är till följd av lokala beslut.

Regeringen har också infört regler om att förbjuda folksamlingar inomhus på mer än 5 000 personer. Det har retat upp fackliga ledare som vill organisera motståndet mot att regeringen driver igenom pensionsreformen genom dekret, paragrafen 39:4 i konstitutionen. CGT:s ledare Philippe Martinez ser beslutet om att begränsa rätten till att samlas i stora grupper som ett försök att hindra yttrandefriheten.

Intrycket är att den franska regeringen och dess myndigheter går längre i sina restriktioner än många andra europeiska länder som till exempel Sverige. Närheten till Italien kan vara en förklaring. De båda länderna gränsar till varandra. Det är inte långt från de svårt smittade områdena i norra Italien och till gränsen vid Ventimiglia.

Frankrike är i dag ett av de länder som tydligast säger att landet befinner sig under hot och kallar det för en nationell epidemi Den politiska ledningen är angelägen om att inte få kritik för att mörklägga situationen. Hittills har den heller inte fått sådan kritik i nämnvärd grad. Ökad transparens kanske också kan minska oron men som konstaterat är två av tre fransmän i dag oroliga för sin och familjens hälsa. Många har också bunkrat varor för att kunna klara sig i ett läge där de tvingas till ofrivillig isolering i hemmen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.