Recession i Frankrike

Recession i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Svåra tider väntar Frankrike. Det handlar om ekonomi och en hotande recession i landet. Det innebär en nedgång i BNP på minimum 11 procent och en arbetslöshet som en bit in i 2021 kommer att ligga på 11,5 procent. Det ska dock sägas att dessa siffror bygger på antagandet att pandemin drar sig tillbaka under sommaren och att landet slipper en andra våg i höst och i vinter.

Ekonomerna i Frankrike jämför sig gärna med intilliggande länder ur olika aspekter. Varför klarar sig till exempel Tyskland bättre? Det frågar sig över huvud taget alltid fransmän. Tyskarna är nageln i ögat. De verkar alltid ha mer ordning på det mesta. Det är förstås störande. Även den här gången verkar landet norr om Rhen ha klarat sig bättre. Ändå finns det förklaringar som inte handlar om att fransmännen är lata och odisciplinerade och har en ineffektiv statsledning i jämförelse med Tyskland som går som tåget. Så enkelt är det inte. Schablonartade förklaringar om nationalkaraktärer är sällan särskilt övertygande i sak. Ekonomen Elie Cohen konstaterar att ett centralistiskt land som Frankrike har lätt att snabbt och effektivt försätta sitt folk i  någon form av undantagstillstånd. Alla stänger in sig. All näringsverksamhet stänger ner. Däremot har ett federalt styrt land som Tyskland lättare att öppna igen.

Det visar sig nu när Frankrike försöker återgå till det normala att för landet viktiga näringsgrenar har drabbats med ett alexanderhugg som inte gjort åtskillnad beroende på skilda ekonomiska skadeverkningar, De grenar som drabbats hårdast av karantänbestämmelserna är också de som inbringar mest pengar till människor och skatter till staten. Frankrike är normalt sett särskilt starkt inom servicesektorn. Det gäller särskilt turismen med sina olika verksamheter som hotell och restaurang. Det har särskilt drabbat Paris som sägs vara världens viktigaste turiststad. Men också flyg- och tågindustrin, ekonomiskt betydande verksamheter i Frankrike. Alla vet vad som hänt med resandet i spåren av corona. Det tar tid och är trögt när det gäller att få igång den här typen av sektorer inom näringslivet. Turismen återgår inte automatiskt till sin tidigare nivå. Människor får inte och vill inte resa som förr. Allt tar tid. Det är lättare att som i Tyskland dra igång sin exportindustri på kort tid.

Frankrike lever också sedan tidigare med hög offentlig skuldsättning. Det öka på problemen när nu näringslivet behöver stöd och de arbetslösas situation är prekär. Oron är stor för att en andra våg i pandemin skapar än svårare problem. Ekonomerna räknar med att en andra våg i höst innebär en recession uppemot 14 procent och en arbetslöshet som blir än mer omfattande.

Fransmännen gläder sig nu åt ökad frihet som kan ge möjlighet till en god semester, om än under restriktioner, i sommar. Hittills verkar också smittspridningen ha minskat liksom antalet intensivplatser på sjukhusen. I höst vet vi bättre hur det kommer att gå för landets ekonomi.

 

1 comment
  • Lena i Wales och Spanien

    Svårt ekonomiskt för många i olika länder.
    Tror på teorin att Tyskland klarar sig så bra p g a att man har ordning och reda på saker, motsatsen till UK där jag bor. Här är och har alltid varit en salig röra.
    Trevlig helg!

Leave a Reply

Your email address will not be published.