En möjlig tredje nedstängning av Frankrike

En möjlig tredje nedstängning av Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Fransmännen  trodde inte att det skulle fortsätta att vara så här illa. Nu är det snart ett år sedan den första nedstängningen av landet. Nu oroas människor av en tredje total lock down. Det är alldeles uppenbart att en sådan åtgärd från regeringens sida – inte helt orimlig – skulle få svåra konsekvenser på ekonomi och det allmänna mentala tillståndet hos människorna i landet. En lock down skulle också kunna sätta i gång en stark och möjligen våldsam revolt i det offentliga rummet.

I höstas skedde en andra karantän, veckorna före jul. Den kunde genomföras i god ordning eftersom många hoppades att jul och nyår därmed kunde firas under bättre omständigheter. Först låsa in sig i några veckor för att därefter få njuta av julbordet och dricka champagne på nyår med släkt och vänner.

Nu kan det bli en tredje lockdown. Risken är stor att det blir svårare att övertyga folk om att den leder till bättre tider inom en snar framtid. Människor har sett hur månader av olika former av restriktioner inte lett till önskade förbättringar.Trots alla mer eller mindre tyngande inskränkningar i vardagslivet och i yrkeslivet är  sjukhusen mer överfulla än någonsin och krisen verkar snarare  öka. Antalet patienter i intensivvård ökar. Fler kommer in på sjukhus än lämnar. Visserligen har antalet smittade minskat men siffrorna är fortfarande höga. Och sedan en tid tillbaka råder utegångsförbud från kl 18. Och munskydd och stängda affärer och restauranger och barer och kaféer.Inte verkar det bli bättre av alla restriktioner som regeringen inför.

Nu väntar alla på besked från President Macron och Premiärminister Castex. Det spekuleras om allt från status quo till skärpta bestämmelser. Ingen tror på lättnader. En total nedstängning av Frankrike är ett av flera alternativ som sannolikt övervägs i regeringskretsen. Jag lyssnade på en medicinsk expert häromdagen i fransk tv som inte ville se en stängning av skolorna  som faktiskt varit öppna sedan i våras. Riskerna är för stora om barnen måste stanna hemma. Det är inte bra för deras utbildning. De mår inte bra av det psykiskt och det hindrar många föräldrar från att arbeta vilket ytterligare försämrar ekonomin.

Däremot kunde han vilja se ytterligare skärpningar i de vuxnas rörelsefrihet. Han och många av hans kollegor kan tänka sig en lock down som i princip innebär att tillvaron blir lika inlåst som i våras. Böter för dem som vistas utomhus utan särskilt intyg.

Regeringen fattar beslut och det lär komma om några dagar. Den vill först invänta utvecklingen. Har möjligen de inskränkningar som hittills skett haft en så god effekt att de räcker för att hindra ytterligare spridning av viruset.

För människor i allmänhet verkar allt hopp stå till vaccinet. Men även här oroas fransmännen av att leveranserna av doserna inte är tillräckligt omfattande och dessutom dröjer. Och en stor del av befolkningen tvekar eller är direkt avvisande till att själv vaccinera sig. Frankrike och Sverige verkar vara bland de länder i Europa som är mest vaccinationskritiska.

Delar av den franska opinionen börjar mullra och nu ser vi en del demonstrationer på gatorna mot den förda restriktiva politiken från regeringens sida. Det handlar om ett ökande motstånd mot frihetsinskränkningarna. Det är inte förvånande att de unga går i spetsen för de opinionsyttringarna, inspirerade av Nederländerna där revolten redan är starkt utvecklad.

Fransk politik förs på flera arenor. En av dessa arenor är gator och torg. En tredje nedstängning kan mycket väl leda till fler demonstrationer och de kan bli våldsamma. Det blir i så fall ännu en utmaning för en pressad president och hans regering.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.