Trögt med vaccineringen i Frankrike

Trögt med vaccineringen i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Nu stiger irritationen högst märkbart i olika kretsar i Frankrike. Det gäller frågan om vaccineringen av franska folket. Det går långsamt. Frankrike är på efterkälken gentemot andra stora europeiska länder och risken är överhängande att det blir svårt att ta igen försprånget. En politisk kris kan mycket väl bli följden av vaccinkrisen.

Häromdagen ska 516 fransmän ha vaccinerats, enligt uppgifter i France Télévision. Det jämförs med 114  349 i Italien, 238 809 i Tyskland och 944 539 i Storbritannien. Det är inte konstigt att oppositionen rasar, att allmänheten tappar förtroendet för nationens politiska ledning. Även Emmanuel Macron lär enligt tidningen Journal de dimache ha fått ett vredesutbrott i ett möte med regeringen och anklagat den för tröghet. Detta kan ha varit mer av en PR-handling för att visa att presidenten inte heller är nöjd. I den franska hierarkin står presidenten över regeringen, tillsätter och avsätter ministrar som han vill och visar på det sättet att det är han som uttrycker folkets vilja. Det kan också vara så att Macron på allvar ser hur pandemin kan bli ett allvarligt hinder för honom i en kommande valrörelse när presidenten för perioden 2022-27 ska väljas.

Det är förstås inte så självklart att döma ut regeringens coronastrategi på en dålig första vecka av vaccinering. Regeringens talesperson Gabriel Attal har det svettigt just nu när han ska förklara trögheten i processen men han har förstås en poäng i att regeringens strategi inte ska dömas efter sju dagar när målet är sommaren 2021. Då ska nämligen enligt planen 14 miljoner fransmän vara vaccinerade. Dock, det är värt att notera, säger samma plan att en miljon ska vara vaccinerad före januari månads utgång. Är det verkligen möjligt? Det finns de som inte tror att Frankrike har ens tillräckligt med vaccin för att kunna uppnå det målet och dessutom inte den organisation som behövs. Det riktas i dessa dagar stark kritik mot brister i organisationen. Inte minst riktas kritik mot staten. Många anser att den politiska ledningen redan misslyckats med efterlevnaden av att bära munskydd och hur testningen gått till. Nu ser vi början på ett tredje misslyckande, kraxar olyckskorparna; vaccineringen.

Oppositionen rasar men också delar av den medicinska expertisen och andra som följer utvecklingen på lagom avstånd som journalister och opinionsbildare av olika slag.

Det finns en förklaring till en medveten långsamhet från regeringens sida. Undersökningar visar att över hälften av franska folket ställer sig avvisande till att låta sig vaccineras. Detta har bland annat att göra med en tidigare vaccinationsskandal. Regeringen har bedömt det som klokt att först och i relativa långsam takt vaccinera de riktigt svaga i hög ålder som sannolikt har ett eget personligt motiv att skaffa sig ett skydd mot viruset. Genom denna process ges propagandan för vaccinering en chans att få fäste hos fler fransmän, också  i lägre åldrar. Men hur klok och rimlig denna strategi är kan nog diskuteras. Det är sannolikt inte så lätt att vända en opinion som är så negativ till vaccinering på en eller ett par månader.

Fransk politik handlar i dag om detta – om Macrons och hans regerings kamp mot klockan för att hindra en vidare smittspridning. En känd medicinsk forskare konstaterade i fransk tv att risken finns att regeringen missat att vaccinera tillräckligt många innan nya mutationer av covid -19 får fäste i landet. Hotet anses reellt att den brittiska varianten snart är över Frankrike och i full skala.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.