På söndag är det val i Frankrike

På söndag är det val i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Det är en knapp vecka till regional- och departementsval i Frankrike. Det kommer att bli spännande i regionalvalen som har stor betydelse, inte minst på nationell nivå. Det ser ut att bli framgångar för Republikanerna som är i kris nationellt men behåller visst inflytande på regional nivå. Nationell samling kan för första gången vinna makten i en eller flera regioner och vänstern kan hoppas på ett par regioner av totalt tretton. Då räknas inte regionerna på andra sidan haven in.

Det ser bra ut för Valérie Pécresse som toppar Republikanernas lista i Parisregionen. Det kommer att stärka hennes möjligheter att vinna sitt partis primärval i höst om presidentkandidatposten om hon vinner. Nationell samling är svag i huvudstaden med omkringliggande kommuner och städer.

Det blir däremot en strid på kniven i regionen PACA som är en förkortning för Provence och Côte d´Azur i sydöstra Frankrike. Nationell samling företräds av Thierry Mariani som tidigare tillhört det klassiska högerpartiet. Han leder för närvarande över Republikanernas kandidat Renaud Muselier som ingått en form av allians med Macrons parti Republiken på väg (LREM) och detta mot sin partilednings uttryckta avrådan. Muselier hoppas kunna stoppa Nationell samling genom att bredda sin majoritet vänsterut men det verkar inte självklart. Många högerväljare i regionen vill inte alls ha ett samarbete med företrädare för den nuvarande regeringsmakten i Paris. Det är enligt mätningarna högst möjligt att Mariani vinner i den andra valomgången, en vecka senare, då sannolikt han ställs enbart mot Muselier. En strid som kommer bli obönhörligt hård.

Mycket intresse kommer också att riktas mot regionen Hauts-de-France, den norra regionen. Xavier Bertrand som är fristående republikansk höger har redan deklarerat att han kandiderar för presidentvalet nästa år. Han ligger bäst till för att vinna regionen men utmanas av Nationell samling och dess ledare Sébastien Chenu. De ligger nära varandra i opinionsmätningarna inför den första valomgången.

Mycket i denna region hänger på hur de väljare som i första omgången röstat på Republiken på vägs eller vänsterns kandidat tänker ställa sig i en andra valomgång. Kommer det som kallas den republikanska fronten att upprättas igen. Innebörden i den är att väljare stöder en annan kandidat än sin egen för att stoppa Nationell samling. Kommer till exempel Republiken på vägs väljare att stödja Bertrand även om de föredrar sin egen kandidat för att inte Chenu ska bli vald? Så har det varit i hög utsträckning under tidigare val men Nationell samling ses i dag i mindre grad som ett antirepublikanskt parti. Det finns en hel del väljare, särskilt till vänster som är minst lika kritiska till en företrädare för Macrons parti som någon som representerar Nationell samling.

Franska val genomförs i två valomgångar. I princip gäller regeln att de två kandidater eller listor som fått flest röster i den första omgången ställs mot varandra i den andra. Men beroende på hur många röster som tredje och fjärde kandidaten får kan det bli fler än två i slutomgången. Dessutom händer det ofta att kandidater ingår allianser mellan de två valomgångarna. En del kandidater drar tillbaka sina listor och rekommenderar sina väljare att rösta på den kandidat som är minst dålig i den andra omgången.

Det blir minst lika spännande att tolka situationen mellan de två valsöndagarna, den 20 och 27 juni som att bedöma utgången av valet nu på söndag. För vissa kandidater som Valérie Pécresse och Xavier Bertrand gäller alltså valet inte bara makten i varsin region utan möjligheten att kunna vinna primärvalet i höst. För Nationell samling handlar det om att skaffa sig bästa möjliga utgångsläge för sin presidentkandidat Marine Le Pen. Skulle partiet vinna en, två eller kanske till och med tre regioner skulle det vara en stor framgång och ge intrycket av att partiet nu är helt accepterat i det demokratiska finrummet – av väljarna. Socialister och de gröna hoppas på ett par segrar för att inte helt glömmas bort i diskussionerna kring nästa års presidentval och val till nationalförsamlingen. Med andra ord: Årets regionalval är oerhört viktigt för alla partier.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.