Elen kan stängas av i vinter

Elen kan stängas av i vinter 150 150 Tomas Lindbom

Frankrike lär gå mot en kärv vinter. På denna blogg har jag redan skrivit om energikris och lågkonjunktur i vardande. Nu ökar oron när allt fler fransmän inser konsekvenserna av brist på el, prishöjningar som lär bli rekordstora och naturligtvis strejker som kan följas av social oro på gatorna.

President Macron genomför just nu en fyradagarsresa till Washington för att i samtal med President Biden diskutera ryska kriget i Ukraina och handelsfrågor. En del menar att utrikespolitiken blivit det enda område där Macron har visst manöverutrymme. Och det ska förstås sägas med försiktighet. Kriget i Europa gör situationen svår för Macron även i relationen till andra västländer.

Det riktigt obehagliga är alltså den ekonomiska krisen i landet som hotar att följas av en politisk och social. Det är uppenbart att Frankrike saknar energi och måste importera. Det finns olika förklaringar till landets problem på detta område men helt uppenbart har regeringen och Macron alltför sent vaknat upp till insikt om att kärnkraften behövs och att antalet fungerande kärnkraftverk är för få till antalet och att en rad av dem inte fungerar för närvarande.

En bristande elförsörjning kan tvinga myndigheterna att stänga av elen för företag, skolor och privata hushåll under främst januari och februari när det är som kallast i landet. Det talas om att närmare hälften av landet kan drabbas och då kan det bli stopp i elektriciteten under ett par timmar per dag. Eluppvärmning, belysning, hissar och mycket annat stannar då av. Landet kommer i så fall att delas in i zoner. Områden runt samhällsviktiga företag och institutioner som sjukhus kommer inte att drabbas.

Till detta kommer förstås strejkerna. Delar av sjukvården har redan drabbats liksom delar av energisektorn. Runt de stora helgerna kommer lokförare att strejka så att människor inte kan ta sig till sina familjer för att fira jul.

Inflationen och särskilt stora prishöjningar på viktiga livsmedel kommer att göra att många fransmän inte lär kunna fira jul på samma sätt som tidigare år. Fattigdomen slår hårdare vintern 2022-23 än tidigare år.

Politiska bedömare i Frankrike oroar sig för en stark social revolt. I nationalförsamlingen är den radikala oppositionen till höger och vänster avsevärt mycket starkare än under den förra mandatperioden. Det handlar om Marine Le Pens gruppering Nationell Samling och vänsterns Nupes. Tillsammans bildar de en stark minoritet och kan piska på folkopinionen så att en motståndsrörelse som de gula västarna stimuleras att återvända till rondellerna och olika städers gator och torg.

För regeringen och Macron är läget besvärligt eftersom konflikten mellan landets ledning och folket kan skärpas rejält och från en dag till en annan. För många fransmän är läget kritiskt eftersom pengarna inte räcker till. Frankrike står nu på tröskeln till en besvärlig vinter. Måtte inte utomhustemperaturen sjunka för lågt. Plusgrader och ett kyligt och rationellt intellekt hos så många som möjligt av landets invånare vore att hoppas på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.