Pyrrhusseger för regeringen om pensionerna

Pyrrhusseger för regeringen om pensionerna 150 150 Tomas Lindbom

I eftermiddags skulle nationalförsamlingen rösta om den omtalade pensionspropositionen. Senaten hade godkänt den på förmiddagen med klar majoritet. Nationalförsamlingen har en annan sammansättning och allt var osäkert in i det sista. Någon timme före omröstningen beslöt sig president Macron för att driva igenom förslaget med hjälp av den (ö)kända paragrafen 49:3 i konstitutionen. Ingen votering alltså men däremot möjlighet för ledamöterna i kammaren att väcka misstroende. Så har också skett. Om några dagar ska nationalförsamlingen ta ställning till en misstroendeomröstning och om regeringen klarar den sker ett beslut om reformen endast vid ett regeringssammanträde. Förlorar regeringen misstroendeomröstningen måste den avgå.

Frankrike befinner sig nu i en öppen kris. Det råder ingen tvekan om att Macron och hans regering befinner sig i ett utsatt läge. Valet att undvika omröstning och välja nödparagrafen 49:3 visar på stora problem. Regeringen har inte majoritet i nationalförsamlingen och förslaget till pensionsreform är högst impopulär hos befolkningen. Cirka sju av tio motsätter sig förslaget.

Utanför nationalförsamlingens byggnad vid Concordeplatsen i Paris stod de fackliga ledarna och gjorde hätska uttalanden mot förslaget och lovade fortsatt strejker och demonstrationer om Macron använde sig av 49:3. Premiärminister Elisabeth Borne hade det föga angenäma uppdraget att presentera Macrons beslut i kammaren. Hon överöstes först av buanden och därefter sjöng oppositionen marseljäsen medan hon talade. Det var ännu ett exempel på den starka konflikt som råder mellan den vänsterfolkliga rörelsen och Macrons folk.

Nu kommer strejker och demonstrationer att fortsätta och kanske öka i styrka. Vreden har inte minskat efter dagens möte i nationalförsamlingen. Sopbergen växer i Paris och kommer säkert att byggas i en rad andra städer. Fransmännen kan förvänta sig nya strejker inom transportväsendet. Tåg och pendeltåg, flyg och tunnelbana. Det sägs att lärare går i strejk igen.

Nu ikväll fylls Place de la Concorde av demonstranter som är arga men samtidigt verkar ha väldigt roligt. Det sjunger och dansar. Det är en blandning av raseri och uppsluppen glädje. Det finns en folklig tradition i Frankrike som har en alldeles egen karaktär.

Många kommentatorer konstaterar att det råder en politisk kris i Frankrike. Strejkledarna talar nu öppet om att den parlamentariska demokratin måste dela makten med en social, folklig demokrati. Det är väl inte helt klart vad det innebär men Frankrike har en bit till suverän parlamentarism. Den femte konstitutionen är absolut toppstyrd från statschefen/presidenten men den får mothugg från stora delar av folket. Macron och regeringen fick respit genom att använda 49:3 i dag men det var nog en pyrrhusseger. Snart kan regeringen falla och Macrons gloria har sannerligen hamnat på sned genom sättet han drivit pensionsfrågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.