Hotas den franska civilisationen?

Hotas den franska civilisationen? 150 150 Tomas Lindbom

President Emmanuel Macron använde för en kort tid sedan en term som nu väcker debatt i Frankrike. Han konstaterade att det förekommer tendenser till décivilisation i samhället. Med det menar han, och uttrycket har använts av filosofer och intellektuella under perioder långt tillbaka på 1900-talet, att samhället hotas av att bli mindre civiliserat, skadat av attityder och handlingar som inte kan accepteras i ett gott samhälle.

Detta kan tyckas vara ett sympatiskt sätt att värna ett lands kultur och identitet. Det förklaras också av Macrons medarbetare som hans försök att tala om en realitet, brott mot civilisationen förekommer, och inte som ett färdigt koncept. I ett värderingsmässigt polariserat land som Frankrike uppfattas detta ställningstagande av presidenten som en positionering till höger, bland konservativa. En högerextrem och främlingsfientlig intellektuell, Renaud Camus, har använt begreppet under senare årtionden. Camus har kopplats till rader av positioner som det moderna samhället med hetta tar avstånd ifrån som antisemitism och förslag om att Frankrikes befolkning måste renas från invandrare.

Frågan är förstås om det går att ha synpunkter på att ett land blir mindre civiliserat utan att kopplas till åsikter som framförts av Renaud Camus. Flera filosofer, bland dem Hannah Arendt, lyfte samma fråga när de menade att nazismens utbredning i Europa på 1930-talet ledde till att massan tog över de individuella mänskliga rättigheterna och därmed gjorde samhällena mindre civiliserade. Ett konstaterande som få personer lär kunna invända mot.

Emmanuel Macron menar, och ger exempel, på hur företrädare för staten utsätts för våld i större utsträckning. Det har inte minst på senare år talats om våldet mot polisen. I ännu högre grad ges exempel på attacker från enskilda eller våldsamma minoritetsgrupper mot folkvalda på lokal nivå eller i parlamentet i Paris.

Från delar av vänstern finns en misstro mot att lyfta fram den här typen av resonemang om décivilisation. Det underblåser högerextrema stämningar. Företrädare för högerextrema element kan använda detta begrepp till att öka hetsen mot migranter, särskilt muslimer. Det frestar delar av vänstern att tala om fysiska angrepp mot statens företrädare med små bokstäver.

Emmanuel Macron fortsätter sin politiska gärning med att göra ställningstaganden som ibland verkar vänster och ibland höger. Jag återkommer till uttrycket en même temps (på samma gång) som fästs vid honom. Alla grupper, både högern och vänstern, ska omväxlande få någon formulering av presidenten som är tilltalande. Allt fler börjar genomskåda detta taktiska grepp och misstror presidenten för att snarare vara varken eller.

Leave a Reply

Your email address will not be published.