Är inte Sverige ett vänligt land?

Är inte Sverige ett vänligt land? 150 150 Tomas Lindbom

Svenskar i allmänhet talar för närvarande mest om skjutningar i det egna landet. Det är inte så konstigt eftersom de beskriver två slags skiften: Skjutningarna och sprängningar i sig är omfattande och skrämmande och de bryter så starkt emot bilden av Sverige som nation. Inte konstigt att fransmän också reagerar.

Jag fick kommentaren i dag på sms från en fransyska: ”Vad är det som händer i det vänliga Sverige?” Fortfarande tycks många fransmän leva i föreställningen att Sverige är ett av de mest välmående men också mest fridsamma länderna på jorden. Möjligen med det lilla tillägget att svenskar ofta framställer sig själva i en moraliskt mer högtstående dager. Våra värderingar är lite bättre än i andra länder, tycker vi och denna självmedvetenhet – eller självgodhet – kan störa vissa fransmän och locka till en eller annan ironisk kommentar.

Nåväl, nu börjar det gå upp för en och annan att Sverige genomgår en utveckling som i vissa avseenden inte motsvarar den traditionella och vackra bilden av landet. Bilden förmörkas visserligen långsamt. Det är rätt naturligt eftersom Sverige sällan hamnar som förstasidesnyhet i tidningarna. Däremot har jag konstaterat sedan några år tillbaka att vårt land inte längre lyfts fram som förebild i tv:s nyhetssändningar och program som analyserar samhällsfrågor. Det talades länge om den svenska modellen men jag hör inte det uttrycket längre. Istället talar media om extremhögerns framgångar i senaste valet. Sverige tycks ha en regering som styrs av ett parti med rötter i nazistiska rörelser, sägs det ibland. Fransk officiell media använder ordet extremhöger för alla partier som befinner sig till höger om Republikanerna, ett slags motsvarighet till de svenska moderaterna.

Långsamt upptäcker också vissa medier att det skjuts oftare än normalt i olika svenska städer men den informationen har inte riktigt landat än i nyhetsmedia. Kanske är det orimligt för dem att tro att det vänliga Sverige har flest gängskjutningar i Europa. Frankrike talar mer om våldet i Marseille som är nog så skrämmande.

Frankrike lever i svåra konflikter på gator och torg. Senast upplevde landet svåra upplopp i juni månad sedan en polisman dödat en ung man från en förort. Migrationsfrågan är så sårig i landet att det är närmast omöjligt för fransmännen att få insikten om att att ett stort antal klaner skaffat sig inflytande i Sverige och kan fortsätta att terrorisera bostadsområden genom dagliga skjutningar och sprängningar.

Sverigebilden hotar förstås att förmörkas i hela världen om detta elände fortsätter. Frankrike är på väg att betrakta vårt land med mer kritisk blick. Ändå finns det tid kvar för regering och myndigheter att agera innan bilden av oss blir övervägande negativt färgad. Det är i alla fall positivt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.