Macron kommer inte till Sverige

Macron kommer inte till Sverige 150 150 Tomas Lindbom

President Emmanuel Macron skulle ha kommit till Sverige under den vecka som nu följer men han ställde in sitt besök. Mordet på en lärare i Arras och det allmänt laddade världsläget tvingade honom att skjuta på resan. Ändå hade ett besök i Stockholm även kunnat vara av viss betydelse för honom, inte bara för den svenska regeringen och den svenska befolkningen.

Den som lever i Frankrike är ständigt medveten om att krig och andra laddade motsättningar i hela världen blir en fråga också för det egna landet och det egna folket. Det handlar inte bara om självhävdelse, att fransmän och franska politiker anser sig så betydelsefulla att de måste ge sig in i alla internationella kriser. Det beror också på landets historia av betydelse för den västra och södra delen av världen. En fransk president förväntas att agera i internationella konflikter, både av sitt folk och av ledare i andra länder. Det politiska agerandet i Frankrike kan inte tänkas bort från dess historia, dess folks förväntningar och omvärldens förhållningssätt till det.

Frankrike kan inte tänka bort dess relation till det judiska folket och dess agerande efter andra världskriget och försvar för bildandet av staten Israel. Frankrike har haft en rad kolonier i det vi kan kalla Nordafrika och Afrika söder om Sahara och detta faktum påverkar också landets ställningstaganden i konflikten i Mellanöstern.

Sverige dras alltmer in i denna konflikt liksom andra som pågår eller kommer att bryta ut under kommande år. Vi kan bara anta att nya internationella kriser uppstår även om vi inte alltid – men ofta – kan förutse dem. Nu dödades två och skadades en svensk av en terrorist i samband med en fotbollslandskamp i Bryssel för en vecka sedan. Alla inser att detta är en närmast logisk följd av att Sverige inte längre förblir en provins i världens periferi. En terrorexpert sa i morse i svensk radio att detta terrorangrepp var på ett sätt förväntat.

Frankrike vet sedan lång tid tillbaka vilken roll landet spelar i internationella konflikter och hur utsatt det är. Det är förstås väsentligt att svenska politiker och strateger skaffar sig kunskap och analyserar Frankrikes utsatthet men också ansvar att agera i olika kris- och krigssituationer. Sverige har mycket att lära. Inte minst gäller det de svenska medborgarna. Ett besök av Macron i Sverige skulle genom nyhetsmedier bidra till att vi som folk väcks och blir lite mer informerade om vår nya roll i världen.

Kan Macron lära något av Kristersson? Den frågan kan vara svårare att besvara. Katarina Barrling påpekade i en utmärkt krönika i Godmorgon Världen i morse att de båda länderna, Sverige och Frankrike, har en hel del gemensamt. Vi är båda sekulära länder med en mycket långtgående yttrandefrihet och vi har båda en stor muslimsk invandring. I den meningen kan båda ländernas politiska ledning utbyta tankar som kan vara fruktbara för båda parter.

Fransmännen har en fördel framför svenskarna. De har inte fram till de allra senaste åren suttit i provinsen och tittat på. De har ett ständigt pågående och levande samtal kring sin identitet. Detta samtal stannar inte vid några enkla ställningstaganden. Det finns så många fora i det landet där innebörden i  sociala, politiska och kulturella värderingar prövas. För den som kan gå mellan ett antal olika tv- och radiokanaler för att lyssna till timslånga samtal kring dessa frågor blir det plågsamt att sedan jämföra med de korta motsvarigheter som erbjuds i svenska kanaler, ofta dessutom torftiga och förutsägbara. Och så tillkommer förstås all fransk press på hög nivå.

Sverige och Frankrike måste mötas i så mycket högre utsträckning i kring frågor om terrorismens natur, om juridiska och politiska lösningar på hot från omvärlden. Dessa möten har, tror jag,  som främsta mål att väcka de svenska medborgarna ur gamla, förutfattade meningar på en rad punkter. Det finns ingen återvändo. Sverige är i dag – på gott och ont – en del av världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.