Macron och konflikten Israel-Hamas

Macron och konflikten Israel-Hamas 150 150 Tomas Lindbom

President Emmanuel Macron balanserar verkligen på en tunn tråd när han ska positionera sig i den rådande konflikten (kriget) mellan Hamas och Israel. Som jag skrivit i tidigare inlägg här på bloggen råder samma spänningar inne i det franska samhället. Propalestinska grupper med stöd till Hamas påminner om sin existens med sitt raseri mot staten Israel och kravet  på att detta land ska utplånas. Delar av vänsterpartiet La France Insoumise (LFI) vill inte använda ordet terrorister om Hamas. Ledarna för den yttersta högern, Marine Le Pen och Eric Zemmour uttrycker på olika sätt sitt stöd för Israel.

President Macron står mitt i stormen och ska försöka att dessutom spela mer av en medlande roll internationellt. Han har varit i Tel Aviv och i Kairo. Han uttalar sig med försiktighet men riskerar också att inom sitt eget land framstå som otydlig.

Det går inte att komma ifrån att Frankrike tenderar att delas i två stora grupper, propalestinska och proisraeliska, vid sidan av en stor del av befolkningen som befinner sig mittemellan eller försöker undvika att över huvud taget inta en definitiv position. Samtidigt noterar den judiska delen av den franska befolkningen ett ökat hot med fler antisemitiska utspel. För många muslimer blir också tillvaron svårare när säkert en majoritet av fransmännen i allmänhet reagerar starkt emot Hamas som företeelse och för deras brutala angrepp på Israel.

Macron vet att fransmännens inställning till invandring och invandrade personer i landet blir mer negativ i dessa tider. När Nationell samling och Reconquète (Èric Zemmours parti) tydligt tar ställning för Israel är det ett sätt att också uttrycka sin antimuslimska hållning. Zemmour är mest tydlig genom sitt försvar för vad han kallar den judiskt-kristna civilisationen. Det är omöjligt för Macron, menar han, att balansera mellan två folk i ett land, det vill säga ett muslimskt och ett västerländskt Frankrike. Han måste välja sida. Denna förenklade lösning på problemet kan för en del förefalla trovärdigare när konflikten mellan Israel och Hamas eskalerar.

Parlamentet har redan väntat länge på en regeringsproposition om migrationen. För varje månad tycks frågan bli alltmer laddad och allt svårare att lösa. I juni skedde upploppen i invandrartäta förorter. Nu pågår kriget i Israel och Gaza. Det blir allt svårare för mittenpolitikern och statschefen Macron att hitta en fungerande väg framåt i denna heta och svårbemästrade fråga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.