Posts By :

Tomas Lindbom

Upploppen fördjupas
Upploppen fördjupas 150 150 Tomas Lindbom

Den tredje natten efter en polismans dödsskjutning av en 17-årig pojke i Nanterre är den allvarligaste hittills. På flera platser i landet, inte bara i Parisregionen, har sammanstötningar skett mellan ungdomsgäng och polisen. Polisens uppgifter gör gällande att 667 personer omhändertagits, ett stort antal minderåriga som kommer att ha släppts fria till  ikväll. Cirka 250 poliser har uppgetts vara skadade. Det finns inga uppgifter om att någon person ännu avlidit som en följd av sammanstötningarna.

Ungdomsgängens angrepp på bilar, butiker och offentliga lokaler intensifierades också under den senaste natten. Den stora simhall som håller på att byggas till OS nästa år förstördes av en brand i natt. Uppgifter i media talar om kostnader kring 150 miljoner euro. Butiksfönster har krossats i olika städer. Människor har tömt mataffärer på sina varor. Attacker har skett även mitt i centrala Paris, på Rue de Rennes mellan Place de la Concorde och Chatelet. Butiker på denna välkända gata har också tömts på sina varor. Listan på förstörelseobjekt kan göras lång.

Det är uppenbart att dessa händelser är planerade. Det finns ledare som styr en verksamhet i syfte att förstöra. De är i sin tur kopplade till en kriminell värld i utsatta områden. Händelserna visar på ett total brits på ömsesidighet i relationer och identitet mellan majoritetssamhället och dessa minoriteter som lever i vissa förorter till främst de största städerna i landet.

Kommentatorer jämför med liknande händelser under  2000-talet. Nu kommer sannolikt undantagstillstånd införas som skett tidigare, bland annat vid de två terrorattentaten 2015. Nattens oroligheter visar att 40 000 poliser inte klarade av att skydda lokaler, inte ens en stor idrottsanläggning för OS nästa sommar.

Det är helt uppenbart att vänsterpartiet La France Insoumise ser upploppen som en kamp för rättvisa mot regeringar som misskött förorterna i decennier och som använder sig av en rasistisk och våldsam poliskår. Regeringen fördömer upploppen men är angelägen om att visa att domstolen snabbt utreder och meddelar dom kring polismannens dödande skott mot 17-åringen. Högern och Nationell Samling betonar främst  att republiken Frankrike måste återupprätta ordning och visa sin auktoritet och de beskriver ungdomsgängen i termer av slödder och kriminella. Skiljelinjen i opinionen går mellan La France Insoumise å ena sidan och övriga partier å den andra.

Brutaliteten i dessa upplopp är på en mycket högre nivå än andra motsvarande folkliga uppror under senare år. Denna sommar kan bli het och plåga det franska samhället genom de fysiska skador som de upproriska grupperna åsamkar institutioner, butiker och bilar. Risken är förstås överhängande att människor kommer att sätta livet till. Ett nytt dödsfall bland ungdomarna i konfrontation med polisen kan förstås leda till en form av inbördeskrig. En mer cynisk kommentator i en tv-kanal igår hoppades på vädret med rejäla skyfall under några dagar och nätter. För närvarande är det svårt att se att någonting kan stoppa fortsatta upplopp. Av flera skäl kan inte polisvåldet eskalera för att bryta ner motståndet. Och ungdomsgängen låter ingenting stoppa dem så länge de själva vill fortsätta sin kamp mot det samhälle som de uppenbarligen saknar samhörighetskänsla med. Dessa inbördesstrider denna sommar ger verkligen en otäck illustration av att det bor så många människor i detta land utan tillstymmelse till samhörighet med befolkningen i stort och med republiken och dess värderingar.

Upplopp efter misstänkt polismord
Upplopp efter misstänkt polismord 150 150 Tomas Lindbom

Den 27 juni dödades en 17-årig pojke, Nahil, i Nanterre utanför Paris av en polis. Pojken med några kamrater sökte fly i bil från en poliskontroll. Pojken sköts till döds. Nu pågår utredning och polismannen kommer sannolikt att ställas inför rätta. Han är redan satt i förvar. Denna händelse har lett till en våg av upplopp i olika städer i Frankrike, inte minst i förorter till Paris. En rad offentliga institutioner som polisstationer, borgmästarkontor och skolor har satts i brand eller attackerats på andra sätt. Polismän har skadats. Enligt uppgift har 150 personer anhållits för upploppen.

Det råder en stark spänning i Frankrike kring polisvåld. Poliser begår övervåld mot invandrare i de utsatta förorterna. Det är helt uppenbart och svårt att förneka. En händelse som denna väcker starka känslor och skapar upplopp och demonstrationer. I dag på eftermiddagen sker en så kallad vit demonstration i Nanterre till minne av Nahel. Hans mor är huvudperson i denna manifestation mot polisvåldet. Ett parti, vänsterpartiet La France Insoumise (Det okuvade Frankrike) tar tydlig ställning mot polisvåldet och för ungdomarna i de utsatta områdena. För LFI handlar det om rättvisa. Ansvaret ligger hos regeringen och polisen. Ungdomarna reagerar mot statens förtryck och även våldsamma upplopp ursäktas.

Regeringen och polisen ger andra bilder. Det är känt att poliser dödats i konfrontation med våldsamma personer i förorterna. Polisen är ständigt utsatt och hotad på olika sätt. Det är svårt också för andra samhällsinstitutioner att fungera i särskilda områden. Brandkåren kan inte rycka ut vid bränder utan skydd av poliser för att ta ett exempel.

Frankrike är i hög grad ett polariserat land. Det är svårt att upprätthålla statens våldsmonopol i vissa kvarter i städerna. För många franska medborgare är det orimligt att göra den analys som bland annat Det okuvade Frankrike gör. För majoriteten fransmän är inte situationen så enkel att det går att peka ut en sida som ond och den andra som god. Det handlar om en stigande våldsspiral. För varje år som går blir oförsonligheten mellan befolkningsgrupper alltmer påtaglig. Ändå menar uppenbarligen de flesta att staten måste kunna garantera skydd av republikens institutioner. I  samband med de senaste upploppen har även förskolor blivit måltavlor för aggression.

Medieuppgifter säger att cirka 40 000 poliser är utkommenderade i kväll för att skydda kollektiva färdmedel och offentliga institutioner. Det är möjligt att vissa pendeltåg och bussar kommer att stå stilla i kväll och i natt. Trots 40 000 poliser på gatorna lär det inte räcka för att skydda också kollektivtrafiken i sin helhet. Det handlar inte bara om Paris. I natt förekom oroligheter i andra storstäder som Lyon och Lille. Oron är stor för att upploppen snarare kommer att öka i omfattning under kommande nätter.

 

Hotas den franska civilisationen?
Hotas den franska civilisationen? 150 150 Tomas Lindbom

President Emmanuel Macron använde för en kort tid sedan en term som nu väcker debatt i Frankrike. Han konstaterade att det förekommer tendenser till décivilisation i samhället. Med det menar han, och uttrycket har använts av filosofer och intellektuella under perioder långt tillbaka på 1900-talet, att samhället hotas av att bli mindre civiliserat, skadat av attityder och handlingar som inte kan accepteras i ett gott samhälle.

Detta kan tyckas vara ett sympatiskt sätt att värna ett lands kultur och identitet. Det förklaras också av Macrons medarbetare som hans försök att tala om en realitet, brott mot civilisationen förekommer, och inte som ett färdigt koncept. I ett värderingsmässigt polariserat land som Frankrike uppfattas detta ställningstagande av presidenten som en positionering till höger, bland konservativa. En högerextrem och främlingsfientlig intellektuell, Renaud Camus, har använt begreppet under senare årtionden. Camus har kopplats till rader av positioner som det moderna samhället med hetta tar avstånd ifrån som antisemitism och förslag om att Frankrikes befolkning måste renas från invandrare.

Frågan är förstås om det går att ha synpunkter på att ett land blir mindre civiliserat utan att kopplas till åsikter som framförts av Renaud Camus. Flera filosofer, bland dem Hannah Arendt, lyfte samma fråga när de menade att nazismens utbredning i Europa på 1930-talet ledde till att massan tog över de individuella mänskliga rättigheterna och därmed gjorde samhällena mindre civiliserade. Ett konstaterande som få personer lär kunna invända mot.

Emmanuel Macron menar, och ger exempel, på hur företrädare för staten utsätts för våld i större utsträckning. Det har inte minst på senare år talats om våldet mot polisen. I ännu högre grad ges exempel på attacker från enskilda eller våldsamma minoritetsgrupper mot folkvalda på lokal nivå eller i parlamentet i Paris.

Från delar av vänstern finns en misstro mot att lyfta fram den här typen av resonemang om décivilisation. Det underblåser högerextrema stämningar. Företrädare för högerextrema element kan använda detta begrepp till att öka hetsen mot migranter, särskilt muslimer. Det frestar delar av vänstern att tala om fysiska angrepp mot statens företrädare med små bokstäver.

Emmanuel Macron fortsätter sin politiska gärning med att göra ställningstaganden som ibland verkar vänster och ibland höger. Jag återkommer till uttrycket en même temps (på samma gång) som fästs vid honom. Alla grupper, både högern och vänstern, ska omväxlande få någon formulering av presidenten som är tilltalande. Allt fler börjar genomskåda detta taktiska grepp och misstror presidenten för att snarare vara varken eller.

Människan Emmanuel Macron
Människan Emmanuel Macron 150 150 Tomas Lindbom

Franska presidenter fascinerar därför att de har så mycket makt och befinner sig i fokus för de allra flesta fransmän. De jämförs med enväldiga kungar och kejsare i landets historia. Det är också typiskt att franska politiker ofta jämförs med olika dynastier i den monarkiska traditionen. Vem är bonapartist, orléanist och så vidare? Emmanuel Macron är mer kejserlig än flera av de presidenter som förekommit honom. Han kan däremot under den femte republikens tid utmanas av sådana dominerande gestalter som Charles de Gaulle och François Mitterrand och möjligen Valéry Giscard D´Estaing som regerade på 1970-talet, före Mitterrands era.

Två grävande journalister på tidningen Le Monde, Gérard Davet och Fabrice Lhomme, skrev en biografi om Macron något år före dennes omvalskampanj som president 2022. Jag återvänder till den nu när det är dags att summera den franska politiken inför sommarledigheten. De båda journalisterna intervjuade över hundra personer i och nära den politiska maktapparaten under Macrons första mandatperiod. Det är en intressant biografi rent metodologiskt därför att de endast redovisat källor med namn. Alla intervjuoffer har fått ge sina synpunkter rakt in i en bandspelare och de har inte, med två undantag, tillåtits kontrollera citaten inför publiceringen.

I biografin framträder bilden av en president som är multibegåvad. Han har framgångsrikt gått igenom ett par av de främsta elitskolorna i Frankrike, Sciences Po för politiska studier och ENA, den högsta administrativt inriktade högskolan. Han har försökt men inte lyckats komma in på Ecole normale supérieure, den främsta högskolan för litterära studier. Han hade gärna velat få etiketten litterär häftad vid sig. Den intellektuelle presidenten. Denna image krackelerar när läsaren av biografin tar del av dem som känner honom väl. Macron läser mycket, kan mycket, talar gärna om litteratur och citerar gärna passager i olika diktverk. Däremot finns inte djupet i hans litterära tänkande. Han poserar som en intellektuell utan att vara det i djupare mening.

Biografin ger bilden av en man som poserar en hel del. Framförallt var han en förförare av de människor han mötte på vägen mot makten. Det var betydelsefullt i hans karriär. Han är extremt charmig och den charmen har han särskilt öst över äldre personer, de som haft högre positioner än han själv och som han förfört i överförd mening. Det är inte bara hans fru som är över tjugo år äldre. Det finns exempel på rader av äldre personer i och runt makten som blivit förtjusta och bländade av honom.

Som president har hans svagheter uppenbarat sig. Han skrev bländande promemorier när han arbetade i Elyséepalatset åt François Hollande under början av dennes presidentperiod. Han hade en närmast övermänsklig förmåga att ta in, tolka och formulera tankar som skaffade honom beundrare i många olika läger. Hans charm attraherade så småningom medarbetare när det var dags att bygga rörelsen En Marche (På väg) med initialerna i hans namn, EM. Hans bok Revolution lovade mycket av förändring i landet och tjusade delar av befolkningen, tillräckligt många för att vinna presidentvalet. Bekymren började när människor tyckte sig snarare se en person vid makten som inte kunde politik, som inte visste att alltid säga det som borde sägas och som kryssade mellan olika ståndpunkter. Han blev känd för sitt uttryck ”En même temps (på samma gång). Antingen eller, både och. Charmen räckte inte för alla. Många vanliga fransmän tyckte han var mer snorkig än förtjusande. Den utstrålning som han visade i salongerna tycktes inte gå hem på samma sätt i mötet med väljarna under resorna ute i landet, på gator och torg.

Kanske är biografin av Davet och Lhomme en bra pusselbit i förståelsen av människan Emmanuel Macron. Ingen fransk president är omtyckt. Var och en har sin karaktär. Macron framstår allt mer som begåvad, en bländande teaterfigur men som inte riktigt har skaffat sig erfarenheten av att vara politiker.

 

Roland-Garros – tennisfest i år utan franska spelare
Roland-Garros – tennisfest i år utan franska spelare 150 150 Tomas Lindbom

Tennis är en av fransmännens favoritsporter. Många gånger har franska spelare varit framgångsrika i de stora tävlingarna och särskilda på favoritanläggningen Roland-Garros i Paris. Där spelas en av de fyra så kallade grand slam-turneringarna varje år i juni. I år var vädret  vackert, nästan inget regn störde programmet över två veckor med herrfinal igår. Bara en smolk i glädjebägaren: Inga franska framgångar vare sig på herr- eller damsidan.

Anläggningen Roland-Garros ligger i den berömda Bois de Boulogne strax sydväst om Paris, vid vägen ut mot Versailles. Den är naturskön och har också renoverats med känsla för stil och smak. Huvudbanan Philippe Chatrier har fått tak men också restaurerats. Den är vacker och magnifik på samma gång och påminner om den ursprungliga utformningen.

Årets upplaga av Roland-Garros-turneringen blev ingen succé för de inhemska spelarna. Ingen kom längre än till den andra omgången och det var en besvikelse förstås. På herrsidan verkar utvecklingen ha stått still. Damerna klarar sig lite bättre men inte ens Caroline Garcia gjorde något större intryck. Det är klart att läktarna på de stora banorna också i år fyllde på rätt bra under de större matcherna men risken finns förstås att intresset mattas under kommande år om inte Frankrike får fram nya stjärnor.

Själv minns jag sommaren 1961 när jag besökte Paris för första gången som barn. Med mina föräldrar tog vi oss ut till RolandGarros en helt vanlig dag i juli. Det var öppet och vi gick in och såg två spelare som tränade. En av dem var väldigt bra. Min pappa frågade en åskådare vem som var den skickligaste av de båda. Pierre Darmon, blev svaret. Jag visste vem han var. Hade sett honom spela mot Sverige, Ulf Schmidt och Sven Davidsson,  i Davis Cup. Han kom också till final i Roland-Garros-turneringen ett år. Han var en av stjärnorna i den franska tennisvärlden under många år.

Det har funnits en rad stora franska spelare. Yannick Noah var stor under 1980-talet och slog bland annat Mats Wilander i finalen på Roland-Garros 1983. Amelie Mauresmo var en färgstark kvinnlig spelare med stora framgångar. Hon var under en kort period rankad som världens bästa spelare.

Frankrike har verkligen haft rader av skickliga och framgångsrika spelare genom åren men nu verkar det gå trögt att få fram utmanare. På damsidan finns det rader av stora spelare från östra Europa. Bland herrarna är det mer blandat. Novak Djokovic från Serbien är fortfarande en av världens bästa spelare men utmanas av en spanjor och faktiskt två skandinaver, en från Norge och en från Danmark. Norrmannen, Casper Ruud, mötte igår Djokovic i finalen på Roland-Garros men fick se sig besegrad.

Den franska publiken väsnas och gör tydliga avtryck på matcherna även med icke-franska spelare. Den franska publiken anses mer kritisk, mer stökig än på andra håll, särskilt i Wimbledon där den vita sporten fortfarande framstår som välputsat och publiken respektfullt artig. Den franska publiken tar ställning och buar gärna ut spelare när de uppträder på ett sätt som inte faller i smaken. Ganska franskt, om man få uttrycka sig lite fördomsfullt.