Populism eller teknokrati
Populism eller teknokrati 150 150 Tomas Lindbom

Motsatsparet mellan populism och teknokrati är aktuellt i många länder när debatten förs om klokt eller oklokt politiskt ledarskap. Statschefen är alltid i blickfånget när det handlar om dåliga avvikelser från hur landet bör styras.

Den franske presidenten Emmanuel Macron förbereder sig för att lansera sig och sitt land inför de olympiska sommarspelen i Frankrike i år. Senast visade han sig i en selfie iförd någon sportmundering för att engagera det franska folket inför OS men också för att ge synpunkter på innebörden i begreppet hälsa. Han förklarade för sina medborgare att alla bör åtminstone ägna 30 minuter om dagen till fysisk verksamhet.  ”Gärna mer men minst 30 minuter”, upprepade Macron.

Detta var ett uttalande som inte gick fransmännen förbi och inte heller landets journalistkår. Det är inte förvånande eftersom den typen av råd knappast faller dem i smaken. Den mest spontana reaktionen var att en president inte ska komma med råd och pekpinnar om hur fransman bör leva sina liv. Det handlar om den privata sfären och den ska den offentliga världen inte ha några synpunkter på. Vi minns kampanjer av detta slag i Sverige, Socialstyrelsens affischtavlor med uppmaningen att varje svensk bör äta 6-8 skivor bröd om dagen. Sådana propåer har faktiskt också förekommit i Frankrike.  En del av oss minns en tidigare regerings ansträngningar att få fransmän att dricka mindre vin, ”bara” 1 eller 2 liter om dagen och istället övergå till att dricka mjölk. Självfallet misslyckades kampanjen totalt. Macron borde inte ha kommit med denna uppmaning heller. I bästa fall blir han föremål för skämt och hån. I värsta fall förlorar han i respekt.

Fransmännen menar verkligen att en statschef aldrig ska sjunka ner till populistiska uttalanden. Denne ska i stället hålla på sin värdighet och koncentrera all sin kraft på att styra landet till medborgarnas bästa.

En statschef kan också hamna i det andra diket; teknokratens. Fransmän misstror ofta politiker för att styra landet utifrån principer som inte är förankrade i vanliga fransmäns vardag utan i modeller som de lärt sig på sin elitskolor och som för med sig att de ibland styr mot folkets vilja och till förmån för sina egna intressen. Elitskolan ENA misstros av många för att skola en viss typ av politiker och högre statstjänstemän på ett sätt som leder till att de förlorar samhörigheten med vanligt folk. Macron är urtypen för en sådan person som utbildat sig på elitskolor (Sciences Po och ENA), haft höga tjänster inom statsförvaltningen men också gjort sig ekonomiskt oberoende efter några år som bankdirektör på Rotschildbanken. En statschef med den bakgrunden beskrivs alltid som teknokrat. Det är möjligen ännu värre än att uppfattas som populist.

Antagligen är en person som Macron med sin bakgrund lockad att söka sig i en viss populistisk riktning för att bli mindre impopulär och undvika beskyllningen att vara teknokrat. Kanske har hans spindoktorer i Elyséepalatset därför rått honom att prata praktiska hälsotips  till befolkningen på en selfie iförd en t-shirt. Även det blev fel. Stigen mellan de två dikena är mycket smal. Det är lätt att falla i något av dem; bli anklagad för att vara teknokrat eller populist. Macron har uppenbart svårt att gå upprätt.

Jacques Delors död
Jacques Delors död 150 150 Tomas Lindbom

I julhelgen dog Jacques Delors, en av det nutida Frankrikes främsta politiker, samtidigt som han gjorde en framstående karriär inom EU. Han blev 98 år gammal. En man som respekterats av de flesta. En mittenman med kloka och balanserade åsikter.

Jacques Delors kom från enkla förhållanden och det dröjde innan han inträdde i höga politiska befattningar. Han blev rådgivare åt premiärminister Jacques Chaban-Delmas sedan den konservative presidenten Georges Pompidou efterträtt Charles de Gaulle 1969. Delors arbetade alltså åt en konservativ regering under tre år men då ska sägas att Chaban-Delmas i god gaullistisk anda hade ett starkt engagemang för sociala frågor. Delors valde dock senare under 1970-talet att skriva in sig i Socialistpartiet och blev president François Mitterrands finansminister under dennes första år som landets statschef i början av 1980-talet.

Jacques Delors stor insats kopplas till hans år som ledare för EU-kommissionen och han var så populär i Frankrike att han ansågs ha stora förutsättningar att kunna väljas till landets president 1995. Delors avstod dock från att kandidera.

Människor minns honom för hans kompetens och har alltid känt respekt för hans klokskap och ödmjukhet. Han var ett undantag från många av de politiker, inte minst i Frankrike, som under samma tidsperiod blev kända för att utnyttja sin höga ställning för egen vinnings skull.

Delors hade två barn varav en också blev en mycket känd politiker, dottern Martine. Hon skrev in sig i Socialistpartiet under samma period som pappan och blev minister vid flera tillfällen. Särskilt engagerade hon sig i arbetsmarknadsfrågor och betraktas som den främst ansvariga för reformen med 35-timmarsvecka. Det var en reform som ställt till med mycket bekymmer för regeringar efter millennieskiftet. När den franska ekonomiska konjunkturen på allvar föll var det bland annat svårt att klara balansen i budgeten på grund av denna arbetstidsförkortning. Dotter Martine sökte också uppdraget som Socialistpartiets presidentkandidat inför valet 2012. Hon förlorade dock i partiets primärval till François Hollande som lyckades bli president för den kommande femårsperioden 2012-17.

Ett nytt år i vardande
Ett nytt år i vardande 150 150 Tomas Lindbom

Julen är i kristen mening väsentligt endast för en minoritet i Frankrike. Troende muslimer, judar och alla sekulariserade kristna tänker mer på en god middag och presenter under julaftonskvällen än på Jesu födelse. Lättare då att känna samhörighet med alla sina landsmän under nyårshelgen. Frågan är dock om 2024 blir ett gott år.

President Emmanuel Macron kan med stor sannolikhet förvänta sig ett tufft nytt år. Det verkar vara en dröm för en del politiker att bli president men det är ingen sinekur medan mandatperioden pågår. Nästa år kommer de olympiska sommarspelen att hållas i Frankrike och det kan förstås bli en folkfest och ett tillfälle för Macron att sola sig i glansen av franska medaljörer. Det är dock ingen garanti att så blir fallet. Däremot kommer världens blickar att riktas mot Paris men det kan ju bero på att olika former av oroligheter inträffar under spelens gång. Ambitionerna är stora från arrangörernas sida att hålla ett spel som tar andan ur åskådarna. genom imponerande idrottsliga prestationer och en invigning och avslutning som imponerar och bländar alla som ser på. Men, som sagt, allt kan hända, även det icke-önskvärda.

Macron behöver inte tänka på att återväljas som president för en tredje period. Det går inte enligt konstitutionens lagar. Men han vill förstås minnas som en av de stora presidenterna. Så låter det inte bland fransmännen i dag. Han är mindre ifrågasatt än för några år sedan men knappast populär. Han uppfattas som kylig, distanserad till folket, otydlig med sitt uttryck ”på samma gång”. Han kopplas till paragrafen 49:3 som innebär att lagförslag kan drivas igenom utan omröstning i parlamentet.

Under 2024 genomförs val till EU-parlamentet. Det blir en viktig avstämning inför nästa presidentval. Kommer Marine Le Pen att skaffa sig ett ännu bättre utgångsläge med framgångar i det valet? Eller dyker det upp andra politiker som kan bli aktuella för att inta Elyséepalatset våren 2027? Inrikesministern Gérald Darmanin lanserade sig själv redan i somras. Och så undrar alla vem som slutligen kommer att bli vänsterns tunga kandidat. Den stridbare Jean-Luc Mélenchon har under 2023 tappat sin tidigare stjärnstatus inom vänstern genom dubiösa uttalanden när han ursäktat Hamas. Det finns yngre kandidater som väntar otåligt i manegen ifall Mélenchon tvingas att kasta in handduken. Än så länge är det svårt att bedöma vem som kan utmana Mélenchon men kanske klarnar det under nästa år.

Vad händer utrikespolitiskt för Frankrike? Kriget i Ukraina är en svår nöt för Macron som gärna vill se sig som en medlare i utrikespolitiska konflikter. I detta krig står han självfallet bakom Ukraina och i harmoni med EU:s majoritetslinje men saker och ting kan förändras under 2024. Frankrike har trots allt andra reflexer än till exempel Sverige när det gäller relationen till Ryssland. Mer av realpolitik och en viss öppenhet för förhandlingar med det stora landet i öster. USA ska ju dessutom välja ny president i november och utgången av det valet kan få stora konsekvenser för hur Frankrike agerar på den storpolitiska scenen framöver.

Ingen vet heller vilka inrikespolitiska konflikter som seglar upp under nästa år. Frankrike kommer inte att vara mindre fyllt av spänningar mellan befolkningsgrupper 2024 än landet varit under de senare åren. Upploppet i juni i år kommer dessvärre att upprepas i någon form innan nästa är är till ända.

Låt oss i alla fall önska varandra ett gott nytt år och hoppas på mer sans och balans i det franska samhället under 2024.

 

Den franska julen i antågande
Den franska julen i antågande 150 150 Tomas Lindbom

Det är dan före dopparedan. Det är knappast en formulering som förstås av fransmän som inte känner till seden att doppa vörtbröd i skinkspad. Jag undrar samtidigt hur många svenskar under 50 år som förstår det uttrycket. Men julen märks trots allt i Frankrike även om den är kortare och inte lika laddad som i Sverige.

Hur mycket än de franska traditionalisterna – och de är trots allt många och ofta välartikulerade – beklagar sig över landets allt mer multikulturella profil är ändå julen kvar som en viktig tilldragelse. Men som sagt, allt är inte som förr.

Jag kan konstatera det i mitt eget julfirande med familj i två olika städer. Först befinner jag mig i min ena dotters hus i Poitiers. Granen mitt i vardagsrummet lyser upp så fint med sina dekorationer. Under den ligger några paket som ska öppnas när vi har julmiddag som i vårt fall infaller söndagen den 17 december. Vi äter couscous, denna arabiska nationalrätt, som vi bär hem från en libanesisk restaurang i närområdet. Det är väldigt gott men knappast jullikt. Barnen får sina julklappar och är glada.

De flesta fransmän i Poitiers har ännu inte kommit så långt en vecka före jul. De trängs i affärerna som ovanligt nog även har öppet på söndagen före jul. Jag vet ändå att många hem äter ostron och dricker champagne på kvällen den 24:e och kanske också på juldagen den 25:e. Tomtarna finns överallt på stora skyltar i sina röda dräkter och stora vita skägg. Konsumismen tar över julen lika mycket som i Sverige. Den lilla katolska minoriteten kämpar emot men sannolikt förgäves. Och muslimerna bryr sig om det materiella i julfirandet men kan knappast engagera sig i det nyfödda barnet i Betlehem för 2 000 år sedan.

Så blir det då julafton i morgon i Paris med min andra dotter. Nu har det handlats sill och lax och köttbullar på det nyöppnade Ikea mitt i Paris. Vi ska också äta knäckebröd och pepparkakor och en del annat som verkligen kopplas till traditionell svensk jul. Alla kommer att gilla det, inte minst en fyraårig amerikansk pojke som också deltar. Svensk traditionell mat är verkligen barnvänlig, vad nu det säger om vår civilisation. Det gör heller ingenting att jag är den enda kristna runt bordet. Alla andra är judar. Köttbullar har inget med religion att göra.

Fransk jul kan vara vad som helst och kan firas närsomhelst. Det blir min enkla slutsats efter årets besök i Frankrike i juletid. Det är svårt att opponera sig. Kampen för en enhetlig kultur med tydliga värderingar drivs av en hel del personer, både i Frankrike och i Sverige. Många andra stretar ändå emot och lär vinna slaget. I en globaliserad värld blir det omöjligt att hålla fast vid territoriella gränser för kulturen. Däremot behövs gränser för att mota bort det onda och skapa strukturer som bär upp mänskligheten och inte förgör den. Men det är en annan fråga.

 

 

Ny migrationslag antagen i parlamentet
Ny migrationslag antagen i parlamentet 150 150 Tomas Lindbom

Sent igår kväll beslutade nationalförsamlingen om en ny migrationslag. Beslutet gick vänstern emot och ledamöterna i det revolutionärt sinnade La France Insoumise (LFI) sträckte alla upp vita stora blad med orden Frihet, jämlikhet och broderskap. De ansåg att lagförslaget som antagits av parlamentet stred mot alla principer kopplade till den franska republikens ideal.

I över ett år har frågan om en ny migrationslag varit föremål för utredningar, stora motsättningar mellan partierna och mycken tveksamhet från regeringens sida. President Macron har försökt att hitta en majoritet i parlamentet, insett att den måste sökas till höger men utan att behöva ta stöd av Nationell Samling, Marine Le Pens parti. Så blev också resultatet. I efterhand kan konstateras att Republikanerna, det klassiska högerpartiet, styrt arbetet med att utforma det färdiga förslaget för votering i de båda kamrarna, senaten och nationalförsamlingen. Den nya lagen innebär åtstramningar när det gäller kvotering av antal migranter och utvisning av papperslösa utan arbete. I förslaget ingår också vissa inskränkningar i rätten för papperslösa att få medicinsk vård. Däremot kan ett antal papperslösa som har arbete ges rätten att stanna i landet med officiella papper.

Det finns tydliga skillnader i synen på migration mellan vänster och höger. Vänstern försvarar republikens princip om människors rätt att vistas i landet om de bott där i ett eller flera år. Det handlar om den gamla regeln om att den som bor i landet, rör sig på fransk mark, också är fransman eller fransyska. Vänstern hyllar en öppenhet och generositet i förhållande till människor som flyr från andra länder och behöver skydd i Frankrike. Högern oroas över att den franska klassiska kulturen hotas av en för stor invandring. Högern vill bevara en viss tradition, en viss kultur och vissa samhällsvärderingar som går i linje med ett gammalt, konservativt Frankrike.

Det är självklart så att det finns många nyanser mellan dessa ytterlighetssynpunkter. Befolkningen i stort är definitivt mer höger än vänster när det gäller migrationsfrågan. Vänstern består av en radikal, ofta akademisk medelklass, och förstås av invandrarna som lever i utsatta områden. De representerar mellan 20 och högst 30 procent av befolkningen. Den lag som röstades igenom igår kväll väcker stora protester i den offentliga opinionen men stöds av de flesta fransmän.

Hela debatten kring migrationslagen har mest handlat om taktiskt politik. Partier kasta okvädinsord mot varandra, försöker skrämma upp en opinion för vad som händer om motståndarsidan vinner. Franska politiker är väldigt bra på retorik. Särskilt den franska vänstern är lysande på att måla upp bilden av en skrämmande extremhöger och en macronism som går i dess ledband och driver landet mot en form av fascism. Det går att lyssna till lysande tal som kan beröra den mest realistiskt sinnade eller hårdhudade person. Och högern, särskilt Marine Le Pens parti, är inte sämre på att utmåla Frankrike som ett land övertaget av islamister om vänstern vinner.

Om denna blogg

Fransk samhällsdebatt är både bred och djup. Den innefattar filosofi, kultur och politik. Den är också intensiv och utan uppehåll. Från skolstarten i början av september och fram till nationaldagen den 14 juli pågår ett ständigt utbyte av tankar, idéer och konkreta förslag inom detta breda fält.

Jag startade min blogg 2009. Debatten är lika intensiv på 2020-talet som tidigare. Visst skiftar den karaktär. Nya perspektiv framträder och därmed nya konflikter. Samtidigt finns vissa politiskt-filosofiska grundtankar kvar. Politiker brukar fortfarande i sina tal referera till franska revolutionens paroller frihet, jämlikhet och broderskap men med tillägget sekularism (laïcité). Jag gläder mig om du vill följa med i det franska åsiktsutbytet genom att läsa mina blogginlägg.

Arkiv

RSS-flöde

För dig som vill ta del av mina inlägg genom ett RSS-flöde är det möjligt. Använd då url-en https://www.lindbompafranska.se/feed/.